Znak zaštite okoliša EU Ecolabel za kampove i hotele

Slika /arhiva/ecolabel_w.jpg

Službena eko-oznaka Europske unije (EU) namijenjena označavanju proizvoda i usluga s manje nepovoljnim utjecajem na okoliš tijekom životnog ciklusa u odnosu na slične ili iste proizvode i usluge iz iste skupine proizvoda. EU Ecolabel je dokaz da se poštuju visoki standardi zaštite okoliša te je dokaz kvalitete.

Proizvodi i usluge s eko-oznakom EU Ecolabel imaju veću konkurentnost na tržištu te ih potrošači sve više kupuju:

 • dodjeljuje se proizvodima i uslugama koji se isporučuju za distribuciju, potrošnju ili uporabu na tržištu Europske zajednice, osim za medicinske proizvode (za ljudsku uporabu ili veterinu) te za bilo koju vrstu medicinske opreme te za hranu i piće,
 • dobrovoljna eko-oznaka,
 • spada u Tip I eko-oznaka i deklaracija prema normi EN ISO 14024:2000 jer obuhvaća životni ciklus proizvoda i ima neovisni sustav verifikacije od treće strane,
 • EU Ecolabel je namijenjen za 32 skupine proizvoda,
 • EU Ecolabel je namijenjen za 2 skupine usluga; usluge kampa i turističke usluge smještaja,
 • samo proizvodi i usluge koji potpuno udovoljavaju propisanim mjerilima iz odgovarajuće skupine proizvoda ili usluga mogu dobiti znak,
 • mjerila su propisana i nalaze se na internetskoj stranici Europske komisije,
 • program EU Ecolabel je propisan Uredbom (EZ) br. 66/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o znaku za okoliš EU-a i Pravilnikom o znaku zaštite okoliša Europske unije – EU Ecolabel (Narodne novine, broj 110/2014).

Više informacija na internetskoj stranici Europske komisije i internetskoj stranici Ministarstva zaštite okoliša i prirode

POSTUPAK DODJELE ZNAKA EU ECOLABEL

 1. izrada elaborata
 2. podnošenje zahtjeva
 3. postupak po zahtjevu
 4. potpisivanje ugovora i potvrda
 5. godišnja naknada

Detalji su dostupni na internetskoj stranici Ministarstva zaštite okoliša i prirode.

SUFINANCIRANJE TROŠKOVA IZRADE ELABORATA

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je 17. veljače 2015. godine, objavio javni poziv za dodjelu sredstava subvencije trgovačkim društvima za izradu elaborata za znak EU EcolabelPisane vijesti