Usvojeno prvo Fazno izvješće Strateškog marketinškog plana 2014.-2020.

Slika /arhiva/HTZlogo.jpg

Hrvatska turistička zajednica organizirala je jučer zajednički radni sastanak Koordinacijske i Savjetodavne radne skupine za pripremu Strateškog marketinškog plana hrvatskog turizma za razdoblje 2014.-2020. Ključna tema sastanka bilo je definiranje operativne komunikacijske strategije hrvatskog turizma, s naglaskom na analizu pozicije nacionalnog turističkog brenda (putem predstavljanja rezultata programa istraživanja tržišta koje je HTZ, u suradnji s tvrtkom Ipsos Puls, proveo tijekom rujna, listopada i studenog), tj. ustanovljavanja modela njegovog jačeg diferenciranja i jačanja.  Po prvi puta, putem Savjetodavne radne skupine, u uža radna tijela zadužena za pripremu SMPHT-a uključeni su i predstavnici značajnih tvrtki iz gospodarskih grana koje nisu usko vezane uz turizam, ili tvrtki koje posluju u turizmu, ali nisu reprezentirane putem Turističkog vijeća HTZ-a (koje je u pripremi SMPHT-a, uz predstavnike Ministarstva turizma i HTZ-a reprezentirano putem Koordinacijske radne skupine), s ciljem postizanja šireg konsenzusa vezano uz predmetni dokument od visokog nacionalnog značaja.

Hrvatska turistička zajednica organizirala je jučer zajednički radni sastanak Koordinacijske i Savjetodavne radne skupine za pripremu Strateškog marketinškog plana hrvatskog turizma za razdoblje 2014.-2020. Ključna tema sastanka bilo je definiranje operativne komunikacijske strategije hrvatskog turizma, s naglaskom na analizu pozicije nacionalnog turističkog brenda (putem predstavljanja rezultata programa istraživanja tržišta koje je HTZ, u suradnji s tvrtkom Ipsos Puls, proveo tijekom rujna, listopada i studenog), tj. ustanovljavanja modela njegovog jačeg diferenciranja i jačanja. 
 
Po prvi puta, putem Savjetodavne radne skupine, u uža radna tijela zadužena za pripremu SMPHT-a uključeni su i predstavnici značajnih tvrtki iz gospodarskih grana koje nisu usko vezane uz turizam, ili tvrtki koje posluju u turizmu, ali nisu reprezentirane putem Turističkog vijeća HTZ-a (koje je u pripremi SMPHT-a, uz predstavnike Ministarstva turizma i HTZ-a reprezentirano putem Koordinacijske radne skupine), s ciljem postizanja šireg konsenzusa vezano uz predmetni dokument od visokog nacionalnog značaja.
 
U drugom dijelu radnog dana, Koordinacijska radna skupina za pripremu SMPHT-a u proširenom sastavu, uz nazočnost ministra turizma Darka Lorencina, usvojila je i prvo Fazno izvješće SMPHT-a 2014.-2020., dok je direktorica Hrvatske turističke zajednice, Meri Matešić, predstavila radni nacrt Programa rada Hrvatske turističke zajednice za 2014., temeljenog na postavkama prvog Faznog izvješća SMPHT-a, koji će Turističkom vijeću HTZ-a biti podnesen na usvajanje na sjednici planiranoj za 12. prosinca.
 
Strateški marketinški plan hrvatskog turizma, naslonjen na Strategiju razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020., ključni je marketinški dokument na čijim će se smjernicama zasnivati i djelovanje HTZ-a u narednom srednjoročnom razdoblju. Novi SMPHT donijet će odgovore na neka temeljna pitanja, značajna za daljnju uspješnu provedbu nacionalnog turističkog marketinga – uspostavit će nove strateške marketinške ciljeve hrvatskog turizma - s primarnim ciljem jačanja turističkog brenda Hrvatske, afirmacije turističkog prometa van vrhunca sezone te poticanja prihoda od turizma, definirati tržišne i proizvodne strategije te strategije komunikacije, predložiti efikasne mjere evaluacije aktivnosti i dr. Suštinski je cilj uspostaviti jasne kvalitativne (tržišni udjel, sezonalnost, diverzifikacija, itd.) i kvantitativne (broj turista, prosječna potrošnja, itd.) ciljeve te provedbom ključnih planskih elemenata (strateška analiza, strateški marketinški plan, strategija brenda, operativni marketinški plan, marketinški plan za proizvode, za klastere te za emitivna tržišta) ostvariti konkretnu korist za cjelokupnu turističku industriju Hrvatske  (u privatnom i javnom sektoru), tj. postići ultimativni cilj zadovoljnog gosta, koji će biti daljnji neformalni promotor hrvatskog turizma. Usvajanje SMPHT-a od strane tijela HTZ-a očekuje se tijekom prvog kvartala 2014. godine.


Pisane vijesti