Uredba Europskog parlamenta i Vijeća EU o vizama


Uredbom Europskog parlamenta i Vijeća EU br. 1211/2010 od 15. prosinca 2010. mijenja se Uredba Vijeća EZ br. 539/2001, kojom se uspostavlja popis trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu prilikom prelaska državnih granica, kao i popis trećih zemalja čiji državljani su od ove obveze oslobođeni.

Uredba stupa na snagu 9. siječnja 2011. godine, a njome se između ostalog utvrđuje ukidanje viza za nositelje putovnica izdanih na području Tajvana ali uz uvjet da je u putovnicu unesen broj osobne iskaznice nositelja. Tajvan sukladno kriterijima navedenim u Uredbi Europske zajednice br. 539/2001 ne predstavlja opasnost u smislu nedozvoljenih doseljenika, prijetnju za javni red i mir Unije niti ugrožava njezine vanjske odnose.

Pisane vijesti