Turističko vijeće TZ Kvarnera o porezu za autobusere

Slika /arhiva/221014_tzkvarner1.jpg

Na jučer održanoj konstituirajućoj sjednici Turističkog vijeća TZ Kvarnera njegovi su članovi posebno istaknuli problem ove godine uvedenog poreza od 25 posto na turistički promet koji trebaju platiti autobuseri, i to za svaki prijeđeni kilometar od ulaska u Hrvatsku, pa do odredišta. Taj porez, najveći u Evropi u tom segmentu poslovanja, i komplicirani postupak njegove naplate naglašeno je, neisplativ je za autobusere. Stoga turističko gospodarstvo na Kvarneru, koji je u velikoj mjeri autobuserska destinacija, trpi gubitke zabilježene u ovoj godini u obliku otkazivanja ugovorenih aranžmana za 2014. godinu, a strahuje se da bi oni u 2015. godini mogli biti još veći.

Gubitkom se svakako smatra i potencijal ugovora za 2015. godinu, koji nisu potpisani zbog ove mjere, unatoč prilagođavanju cijena smještaja i usluga u hotelskom sektoru, čime dio tereta poreza hotelijeri preuzimaju na sebe.

Nadalje, posljedice su mnogo šire, primjerice i za novi koncept HTZ-a za produženje sezone, tzv. PPS koncept mjera za pred i posezonu, koja ovisi dobrim dijelom o autobuserima, jer oni turistički promet najviše ostvaruju upravo u tim razdobljima.

Stoga je Turističko vijeće TZ Kvarnera osnovalo povjerenstvo koje će uputiti zamolbu nadležnim ministarstvima, prvenstveno Ministarstvu financija RH, s prijedlogom izmjene ove iznimno štetne mjere. Naime, osim plaćanja visoke stope PDV-a, još veći problem je u kompliciranoj proceduri njezina provođenja te će predložiti maksimalno pojednostavljenje procedure plaćanja poreza, tako da se primjene iskustva drugih zemalja, primjerice Grčke, gdje autobuseri plaćaju paušalni iznos poreza pri ulasku u zemlju.

Na ovo je sjednici prihvaćen i proslijeđen na usvajanje Skupštini TZ Prijedlog programa rada s financijskim planom TZ Kvarnera za 2015. godinu.

U 2015. godini očekuje se ostvarenje fizičkog turističkog prometa na razini očekivanog ostvarenja 2014. godine, a sve projektne aktivnosti imaju za cilj omogućiti aktivnosti upravljanja destinacijom te daljnju implementaciju brend strategije Kvarnera, afirmaciju brenda Kvarnera na postojećim ali i novim tržištima, razvoj novih turističkih proizvoda Kvarnera uz uvođenje novih marketing brendova te njihovo pozicioniranje na tržištu, jačanje konkurentnosti i atraktivnosti proizvoda Kvarnera, razvoj dodane vrijednosti destinacijske ponude u razdoblju pred i posezone, suradnju privatnog i javnog sektora, produženje turističke sezone i smanjenje sezonalnosti, te povećanje turističkog prometa. Uz to, tijekom 2015. godine pristupit će se odabiru izvođača Glavnog plana razvitka turizma Kvarnera za razdoblje 2016.-2020. godine.
 Pisane vijesti