Tribina o održivom razvoju kulturnog turizma u Gorskom kotaru

Slika /arhiva/150314_gk5.jpg

U Delnicama je proteklog vikenda održan skup o održivom razvoju kulturnog turizma u Gorskom kotaru u organizaciji istraživačkog i edukacijskog centra Procesus Montanus, nositelja projekta „Povijesni putovi i ceste Gorskog kotara“. Gradonačelnik Delnica Ivica Knežević uvodno je ukazao na važnost prezentacije kulturne baštine i njezine uloge u turističkoj ponudi naglasivši potrebu povezivanja i umrežavanja inicijativa lokalne zajednice, poduzetnika, kulturnih i turističkih djelatnika. U prvom je dijelu tribine bilo riječi o smjernicama Strategije razvitka kulture u Primorsko-goranskoj županiji, o čemu je govorio pročelnik Upravnog odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu PGŽ Valerij Jurešić, dok je o mogućnostima zaštite, očuvanja i održivog korištenja kulturno-povijesne baštine Gorskog kotara govorila savjetnica za zaštitu kulturno-povijesne baštine u PGŽ Hicela Margan.

O arheološkoj baštini Gorskog kotara i mogućnostima daljnjih istraživanja, izlaganje je održala arheologinja Paula Androić, a o potencijalima prirodne baštine u razvoju turizma ovog područja govorio je dipl. ing. Miljenko Gašparac, dok je primjere dobre prakse i mogućnosti razvoja kulturnog i ruralnog turizma u Gorskom kotaru iznijela dipl. ing. Nataša Kozlica. Voditeljica Lokalne akcijske grupe (LAG) Gorski kotar Svjetlana Kasunić posebno je predstavila Program ruralnog razvoja 2014.-2020. i mogućnosti korištenja sredstava Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EAFRD - podmjera 7.4. - tematski putovi) te ulogu i ciljeve LAG-a Gorski kotar.

U drugom dijelu tribine predstavljen je projekt Povijesni putovi i ceste Gorskog kotara - kulturne rute, kojega je nositelj IEC Processus montanus, udruga više istaknutih znanstvenika i stručnjaka koji djeluju na područjima humanističkih, društvenih i prirodnih znanosti. Jedna od važnijih zadaća ovog istraživačkog i edukacijskog centra je stvaranje podloge za umrežene kulturne i turističke projekte provedbom znanstvenih multidisciplinarnih istraživanja u Gorskom kotaru. Glavni cilj projekta Povijesni putovi i ceste Gorskog kotara - kulturne rute je razviti mrežu regionalnih kulturno-turističkih putova koju će unutar jedinstvenog tematskog konteksta - goranskih povijesnih putova - definirati inventar regionalnih povijesnih prometnih pravaca te materijalnih i nematerijalnih, kulturnih i povijesnih povezanih elemenata. Svaki od tih putova (Rimska cesta, Frankopanski karavanski putovi, Karolina i Lujzijana) jasno će se tematski razlikovati od drugih, a u smislu turističke ponude na njima će se razvijati brojni sadržaji vezani uz baštinski, povijesni, arheološki, edukativni, biciklistički i pustolovni turizam, turing, trekking, jahanje, zmajarenje i paragliding, kreativne i umjetničke radionice, goransku gastronomiju i mnoge druge oblike turističke aktivnosti.

O provedbi znanstvenih istraživanja u Gorskom kotaru s ciljem stvaranja podloge za umrežene kulturne i turističke projekte izlaganje je održao mr. sc. Sanjin Mihelić, dok je o kulturnim rutama kao turističkom, gospodarskom i društvenom izazovu govorila mr. sc. Vlasta Klarić, istaknuvši utjecaj kulturnih ruta na socijalnu, ekonomsku i kulturnu održivost regija u kontekstu europskih iskustava. Također, predstavljen je plan prijave projekta „Povijesni putovi i ceste Gorskog kotara“ na natječaj Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EAFRD) u sklopu podmjere 'tematski putovi' (Miren Androić), a u završnici tribine predstavljeni su rezultati istraživanja kulturne baštine na starim karavanskim putovima, na primjeru čabarskog kraja i okolice (Marko Smole), kao i projekt „Putovima društvene i duhovne kulture Gorskog kotara – prijedlog Nevidljive i Gostoljubive kulturne rute“ (dr. sc. Ana Perinić Lewis i Morana Jarec, mag. etnologije).

Zaključno, istaknuti su potencijali prirodne baštine kao važnog aduta u razvoju goranskog kulturnog turizma, ali i primjeri poduzetništva utemeljenog na baštini. Također, upućen je poziv na uključivanje u partnerstvo i međusektorsku suradnju na području zaštite, čuvanja i održivog korištenja kulturne i prirodne baštine Gorskog kotara.Pisane vijesti