Svjetski dan turizma: "Turizam i razvoj zajednice"

Slika /arhiva/2014_WTD_L.jpg

"Turizam i razvoj zajednice" tema je ovogodišnjeg Svjetskog dana turizma koji se svake godine obilježava 27. rujna i u sklopu kojeg se ove godine želi istaknuti potencijal turizma za promicanje mogućnosti za zajednice diljem svijeta, kao i uloga koju zajednica ima u promicanju održivog razvoja turizma.

Službena proslava ovogodišnjeg Svjetskog dana turizma, s pratećom konferencijom održat će se u meksičkom gradu Guadalajari.

Poruka Taleba Rifaija, glavnog tajnika UNWTO-a:

"Kad god putujemo, koristimo lokalni prijevoz na nekom odredištu ili kupujemo proizvode u lokalnim trgovinama, doprinosimo dugačkom lancu vrijednosti koji stvara radna mjesta, osigurava sredstva za život, osnažuje lokalne zajednice te u konačnici donosi nove mogućnosti za bolju budućnost.

Tema Svjetskog dana turizma 2014. – Razvoj turizma i zajednice – u prvi plan stavlja mogućnost turizma da promiče nove socioekonomske prilike i bolja sredstva za život u zajednicama diljem svijeta te istovremeno naglašava ključnu ulogu koju ima uključenost u zajednicu i njezino uključivanje u promicanje održivog razvoja.

Turizam je ekonomska aktivnost koja ovisi o ljudima i temelji se na društvenoj interakciji te zato može napredovati samo ako uključi lokalno stanovništvo tako što će doprinositi društvenim vrijednostima kao što su participacija, edukacija i bolja lokalna uprava. Također, ne može postojati pravi razvoj turizma ako taj razvoj na neki način škodi vrijednostima i kulturi zajednica domaćina ili ako socio-ekonomske prednosti koje stvara sektor turizma ne dopiru do same zajednice. Kao što se navodi u UNWTO-ovom Globalnom etičkom kodeksu za turizam „lokalno stanovništvo treba biti povezano s turističkim aktivnostima te ravnopravno sudjelovati u gospodarskim, društvenim i kulturnim koristima koje one stvaraju.“

Budući da se približavamo 2015. godini koja je odabrana kao rok za ispunjavanje Milenijskih ciljeva razvoja Ujedinjenih naroda te se pripremamo za prihvaćanje novih Ciljeva održivog razvoja, ovogodišnji Svjetski dan turizma je prilika za daljnji napredak načina na koje turizam doprinosi gospodarskoj, društvenoj i ekološkoj održivosti. Davanje moći pojedincima i zajednicama putem turizma u cijelom svijetu i na svim razinama može biti ključni korak prema tim ciljevima.

Povodom obilježavanja Svjetskog dana turizma 2014., pozivam sve dionike u turizmu i zajednice domaćine da se ujedine i proslave ovaj dan kao simbol naših zajedničkih nastojanja da turizam učinimo pravim potpornjem razvoja zajednice, a razvoj temeljem sektora turizma koji će biti u većoj mjeri održiv."Pisane vijesti