Šibenik dobio prvi katalog investicijskih mogućnosti s 20 lokacija

Slika /arhiva/P-FAH-H4169296_sibenik.jpg

Šibenik je dobio svoj prvi Katalog investicijskih mogućnosti u kojem se predstavlja 20 lokacija na području toga grada spremnih za investiranje, izvijestili su iz Grada Šibenika u utorak nakon predstavljanja tog kataloga.

Predstavljajući katalog šibenski gradonačelnik Željko Burić istaknuo je važnost tog projekta za informiranje investitora o tome gdje se i što može graditi na području Šibenika kao i da je cilj gradske uprave privlačenje investitora.

U katalogu se na jasan i jednostavan način predstavljaju lokaliteti za ulaganja na područjima Šibenika, poput Lozovca, Brodarice, Podsolarskog, Konjevrata, Grebaštice, Šparadića, Jadrtovca, Zatona, Rasline, Jadrije, Martinske, Zlarina, Žirja i Kaprija, a za svaki su navedeni osnovni podaci, veličina, namjena, mogućnosti i ograničenja, infrastruktura i struktura vlasništva.

Popisani lokaliteti su, kako navode iz grada Šibenika, različitih veličina, namjena i potencijala, od poljoprivrednih nasada, kampova i manjih objekata do turističkih kompleksa i industrijskih zona.

"Katalogom poručujemo da smo spremni i pružiti informaciju i prihvatiti investiciju, a iako je u njemu 20 lokacija to ne znači da u Šibeniku nema još drugih za ulaganje, nego da smo s ovima počeli i da ćemo tu priču svakako širiti", poručio je Burić.

Ocijenio je i da je taj njihov katalog u digitalnom izdanju jedinstven u Hrvatskoj jer su posredstvom Google Eartha omogućili investitorima da lokacije lakše identificiraju u prostoru u odnosu na naselja, prometnice, kao i druge lokalitete u gradu, a važnim je označio i što je katalog usklađen s Prostornim planom uređenja grada Šibenika.

Pored službi grada Šibenika u izradi tog promotivnog dokumenta sudjelovala je i šibenska agencija Kreator[atk] i stručnjaci za razvojno planiranje iz tvrtke Urbanex iz Zagreba, a katalog će slati na brojne adrese, od stranih diplomatskih predstavništava u Hrvatskoj i predstavništava RH u inozemstvu do svih kontakata koji su ostvareni u Šibeniku vezano uz interes investitora za ulaganjem.

Iz grada Šibenika ističu i da je taj katalog početak inventarizacije šibenskih investicijskih potencijala te da proces nastavljaju prikupljanjem dodatne dokumentacije za postojeće lokalitete i identifikacijom novih, uz konačni cilj izrade sveobuhvatnog popisa i sistematizacije svih investicijskih prilika na području Šibenika te njihove prezentacija potencijalnim investitorima, vlasnicima zemljišta i lokalnoj zajednici.

(Hina/FaH)Pisane vijesti