SEMINAR „OBRAZOVANJE ZA TURIZAM NA SELJAČKIM GOSPODARSTVIMA I RURALNI TURIZAM“

Slika /arhiva/mlosinj-logotip.jpg

Grad Mali Lošinj i Turistička zajednica Malog Lošinja, u suradnji s Klubom članova „Selo“ i Hrvatskim farmerom d.d. pozivaju na seminar „Obrazovanje za turizam na seljačkim gospodarstvima i ruralni turizam“, koji se održava u Malom Lošinju, 3. i 4. veljače 2011. godine.

Na seminaru će biti riječi o ruralnom turizmu u Hrvatskoj i Europi, oblicima ruralnog turizma, te zaštiti okoliša, kulturne i prirodne baštine. Također, bit će predstavljene poticajne mjere, EU potpore, kao i propisi državne uprave i lokalne samouprave i pravni okviri za registraciju i rad turističkih seljačkih gospodarstava. 

Provođenje ovog edukacijskog ciklusa započelo je 2006. godine, a do sada su seminari održani u većini hrvatskih županija, uz financijsku potporu Ministarstva turizma i županija u kojima se održavaju, te uz stručnu i organizacijsku potporu strukovne udruge Klub članova "Selo" i Hrvatskog farmera.

Najave