Radionica „Mogućnosti financiranja projekata strukovnih udruga kroz strukturne fondove EU“

Slika /arhiva/w-131015-eu2.jpg

Danas je u Ministarstvu turizma, za predstavnike strukovnih udruga u turizmu, održana radionica pod nazivom „Mogućnosti financiranja projekata strukovnih udruga kroz strukturne fondove EU“.

Pomoćnik ministra turizma, Želimir Kramarić i voditelj Službe za koordinaciju i programiranje Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, Luka Rajčić predstavili su  mogućnosti financiranja iz Europskog socijalnog fonda (ESF), s naglaskom na konkretne primjere projekata koje strukovne udruge mogu aplicirati na taj fond.

Predviđena sredstva ESF-a u razdoblju 2014.-2020. trebala bi iznositi 1,44 milijardi eura ili 206,4 milijuna eura godišnje, a fond je usmjeren na poboljšanje pristupa zapošljavanju i održivom uključivanju u tržište rada, jačanju socijalnog uključivanja i integracije osoba kojima je otežan pristup tržištu rada te jačanju ljudskog kapitala.

Radionica je provedena nastavno na prezentaciju „Povlačenje sredstava iz Socijalnog fonda EU kroz Operativni program Razvoj ljudskih potencijala 2007-2013.“, koja je u rujnu održana predstavnicima turističkog sektora.

 

 

 

 

 

 Pisane vijesti