Privatnim iznajmljivačima prag za ulaz u sustav PDV-a je 230 tisuća kuna

Slika /arhiva/120127-bd1-pdv.jpg

Svi poduzetnici, bez obzira na status, pa tako i privatni iznajmljivači koji do kraja ove godine ne ostvare primitke veće od 230 tisuća kuna (bez PDV-a) ne postaju obveznici poreza na dodanu vrijednost od 1. siječnja 2013. godine i nisu se obvezni prijaviti u sustav obveznika poreza na dodanu vrijednost u nadležnoj Poreznoj upravi. Međutim, ti poduzetnici mogu postati obveznici poreza na dodanu vrijednost na vlastiti zahtjev. Izmjene Zakona o Porezu na dodanu vrijednost (PDV), koje je Sabor RH izglasao 17. veljače 2012., između ostaloga, propisuju i povećanje „praga“ za obvezan ulazak u sustav PDV-a s dosadašnjih 85 tisuća kuna na 230 tisuća, i to od 1. siječnja 2013. godine. Službeno tumačenje navedenih zakonskih izmjena, koje se dijelom primjenjuju u ovoj, a dijelom u idućoj godini, objavilo je Ministarstvo financija, Porezna uprava, u publikaciji „PDV za početnike“, na web stranici www.porezna-uprava.hr.

Svi poduzetnici, bez obzira na status, pa tako i privatni iznajmljivači koji do kraja ove godine ne ostvare primitke veće od 230 tisuća kuna (bez PDV-a) ne postaju obveznici poreza na dodanu vrijednost od 1. siječnja 2013. godine i nisu se obvezni prijaviti u sustav obveznika poreza na dodanu vrijednost u nadležnoj Poreznoj upravi. Međutim, ti poduzetnici mogu postati obveznici poreza na dodanu vrijednost na vlastiti zahtjev.

Izmjene Zakona o Porezu na dodanu vrijednost (PDV), koje je Sabor RH izglasao 17. veljače 2012., između ostaloga, propisuju i povećanje „praga“ za obvezan ulazak u sustav PDV-a s dosadašnjih 85 tisuća kuna na 230 tisuća, i to od 1. siječnja 2013. godine.

Službeno tumačenje navedenih zakonskih izmjena, koje se dijelom primjenjuju u ovoj, a dijelom u idućoj godini, objavilo je Ministarstvo financija, Porezna uprava, u publikaciji „PDV za početnike“, na web stranici www.porezna-uprava.hr.

U publikaciji se kao odgovor na pitanje - mora li poduzetnik ostati obveznik PDV-a ako u 2012. godini ostvari oporezivi promet manji od 230 tisuća kuna? - navodi da svi porezni obveznici koji u 2012. imaju oporezive isporuke dobara ili obavljene usluge manje od 230 tisuća kuna, mogu zatražiti brisanje iz sustava PDV-a. U tom slučaju, moraju do 15. siječnja 2013. godine nadležnoj ispostavi Porezne uprave podnijeti pisani zahtjev za brisanje iz registra obveznika PDV-a, ili su u tom roku pisanim putem dužni zatražiti da i dalje ostanu u sustavu PDV-a. To se ne odnosi na porezne obveznike koji su upisani u registar obveznika PDV-a na vlastiti zahtjev, za što im je Porezna uprava izdala rješenje koje ih obvezuje 5 kalendarskih godina, a koji u 2012. godini također imaju oporezive isporuke dobara ili obavljene usluge manje od 230 tisuća kuna (bez uključenog PDV-a), jer oni moraju i dalje ostati u sustavu PDV-a do isteka pete kalendarske godine od nadnevka rješenja.

Od 1. siječnja 2013. godine prag za obvezni upis u registar obveznika PDV-a je 230 tisuća kuna. Stoga je temelj za upis u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost, odnosno za brisanje iz registra, vrijednost oporezivih isporuka ostvarenih u 2012. godini.

Podsjećamo, spomenute izmjene Zakona uključuju i smanjenje PDV-a na 10 posto, na dio usluga u turizmu, koji će se primjenjivati od 1. siječnja 2013. godine, a što je bio jedan od prioritetnih ciljeva Ministarstva turizma. Smanjenje PDV-a dugoročna je i strateška mjera te iznimno važan doprinos povećanju konkurentnosti sektora. Osim toga, prema iskustvima niza turističkih zemalja, niža stopa PDV-a, čak i u vrijeme gospodarske krize, dobro utječe na proračun te doprinosi smanjenju tzv. sive ekonomije u turizmu.Pisane vijesti