Predstavljeno završno izvješće Strateškog marketinškog plana

Slika /arhiva/HTZlogo.jpg

Turističko vijeće Hrvatske turističke zajednice održalo je jučer radnu sjednicu na kojoj je predstavljeno završno izvješće Strateškog marketinškog plana hrvatskog turizma (SMPHT) za razdoblje 2014.-2020. Ovaj dokument, zajedno sa Strategijom razvoja hrvatskog turizma, predstavlja kvalitetan okvir i temelj za sve nadolazeće operativne planove u godinama koje slijede. Krajnji cilj Hrvatske turističke zajednice, Ministarstva turizma, ali i Turističkog vijeća kao tijela HTZ-a bio je dobiti dokument koji će poduprijeti daljnji rast i razvoj hrvatskog turizma. Materijal je od svibnja 2014. godine do danas nekoliko puta dorađivan uz maksimalno uvažavanje svih prijedloga i zaključaka članova Turističkog vijeća, ali i turističkog sektora. Poslije predstavljanja završnog izvješća SMPHT-a, članovi Turističkog vijeća usuglasili su se kako je najzad, na osnovi svih dosadašnjih primjedbi, dobiven kvalitetan dokument koji predstavlja strateški plan sustava i cijelog hrvatskog turizma te je u operativnom smislu zahtjevniji od same Strategije. Svi su članovi prihvatili predloženi dokument te time otvorili prostor za njegovu primjenu u programu rada HTZ-a i ostalim programima turističkog sustava.

Turističko vijeće Hrvatske turističke zajednice održalo je jučer radnu sjednicu na kojoj je predstavljeno završno izvješće Strateškog marketinškog plana hrvatskog turizma (SMPHT) za razdoblje 2014.-2020. Ovaj dokument, zajedno sa Strategijom razvoja hrvatskog turizma, predstavlja kvalitetan okvir i temelj za sve nadolazeće operativne planove u godinama koje slijede. Krajnji cilj Hrvatske turističke zajednice, Ministarstva turizma, ali i Turističkog vijeća kao tijela HTZ-a bio je dobiti dokument koji će poduprijeti daljnji rast i razvoj hrvatskog turizma. Materijal je od svibnja 2014. godine do danas nekoliko puta dorađivan uz maksimalno uvažavanje svih prijedloga i zaključaka članova Turističkog vijeća, ali i turističkog sektora.

Poslije predstavljanja završnog izvješća SMPHT-a, članovi Turističkog vijeća usuglasili su se kako je najzad, na osnovi svih dosadašnjih primjedbi, dobiven kvalitetan dokument koji predstavlja strateški plan sustava i cijelog hrvatskog turizma te je u operativnom smislu zahtjevniji od same Strategije. Svi su članovi prihvatili predloženi dokument te time otvorili prostor za njegovu primjenu u programu rada HTZ-a i ostalim programima turističkog sustava.

Svrha SMPHT-a jest omogućiti Hrvatskoj i njezinoj turističkoj industriji da kroz turizam ostvari veći prihod i razvojno napreduje te time predlaže strategije i inicijative za stvaranje dodane vrijednosti za tržište, osvajanje gostiju s tradicionalnih i novih tržišta, bolje upravljanje zadovoljstvom turista te, kao krajnji rezultat, kreiranje njihove odanosti, ali također turističkoj industriji i regijama dati podršku u provedbi kvalitetnijih marketinških aktivnosti i učinkovitijeg upravljanja Planom. Ključan je fokus na tri cilja, jačanje turističkog brenda ''Hrvatska'', povećanje volumena prometa u pred i posezoni te povećanje prosječne potrošnje po realiziranome gostu, s prijedlogom rješenja objedinjenog marketinga turističkih proizvoda i regija na emitivnim tržištima uz prijedlog djelovanja koji bi pomogao turističkoj industriji da se bolje komercijalizira, korištenjem inovativnih tehnika.

SMPHT će provoditi Glavni ured HTZ-a u suradnji s turističkom industrijom i ostalim suradnicima djelujući u skladu s načelima opće korisnosti, usredotočenosti na unapređenje prodaje te poštivanju rastuće autonomnosti regionalnih i lokalnih turističkih zajednica te će u tom smislu GU HTZ postati partner turističkih zajednica.

Zaključeno je, također, kako trenutačni ustroj i organizacija Glavnog ureda ne udovoljavaju u dovoljnoj mjeri potrebama novog SMPHT-a te su za realizaciju zadaća i pripremu programa rada za 2015. godinu nužne promjene u organizacijskom ustrojstvu. Članovi Turističkog vijeća dali su jednoglasnu, bezrezervnu potporu direktoru GU HTZ Ratomiru Ivičiću da se provedu nužne promjene potrebne za realizaciju ovoga ključnoga dokumenta  te time i prihvatili novo organizacijsko ustrojstvo Glavnoga ureda. Reorganizacijom će se povećati njegova efikasnost u provedbi Strateškog marketinškog plana hrvatskog turizma i omogućiti učinkovitije korištenje postojećih resursa.

Cjeloviti Strateški marketinški plan u skoro vrijeme bit će predstavljen hrvatskoj javnosti i turističkom sektoru, kako bi se što prije započela primjena i ostvarivanje njegovih ciljeva.Pisane vijesti