Predstavljeni EU programi „Kreativna Europa“ i „Life“

Slika /arhiva/181115_eu_mint1.jpg

Danas su u Ministarstvu turizma predstavljena dva EU programa „Kreativna Europa“ i „Life“ s ciljem informiranja dionika o mogućnostima koje pružaju turističkom sektoru u financijskoj perspektivi 2014.-2020. te o uvjetima i načinima prijava kao i o primjerima dobre prakse.

Programe su predstavile Anera Stopfer iz Ministarstva kulture, koje je i nacionalna kontakt točka za program „Kreativna Europa“, i Nikolina Petković Gregorić iz Ministarstva zaštite okoliša i prirode, koje je i nacionalna kontakt točka za program „Life“. 

Primjere dobre prakse i sinergiju turizma i kulturnih i kreativnih industrija predstavile su Ivana Nikolić Popović, predsjednica Hrvatskog klastera konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija (HKKKKI) i Jesenka Ricl, predsjednica Hrvatskog društva kulturnog turizma (CroCulTour). 

Voditelj projekata Turističke zajednice grada Varaždina Damir Levak predstavio je jedini hrvatski projekt koji je dobio sredstva iz programa „Kreativna Europa“ (Špancirfest).

Prezentacije

 Pisane vijesti