"Poduzetnik u turizmu 2016." - kreditni potencijal 5 milijuna kuna

Slika /arhiva/P-H20160215000464.jpg

U kreditnom programu Primorsko-goranske županije "Poduzetnik  u turizmu 2016." osiguran je kreditni potencijal od pet milijuna kuna, a uz subvencije će kamatna stopa za korisnike kredita biti najviše jedan ili dva posto godišnje.

Prema podacima iz županijske uprave, županija će subvencionirati kamatnu stopu s pet postotnih bodova za poduzetnike u Gorskom kotaru ili na udaljenim otocima (Susak, Ilovik, Unije, Male Srakane i Velike Srakane), a s četiri postotna boda za poduzetnike u ostatku županije.

Korisnici zajma mogu biti mala i srednja trgovačka društva i obrti, koji su registrirani za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u smještajnim objektima ili za pripremanje hrane i usluživanje pića u restoranima, gostionicama, krčmama i konobama.

Najmanji kapacitet za dodjelu kredita za smještajne kapacitete je 10 soba ili 4 apartmana ili 20 kamp jedinica, a najveći 40 soba ili 15 apartmana ili 100 kamp jedinica.

Kredit se može koristiti za kupnju, izgradnju ili uređenje smještajnih i ugostiteljskih kapaciteta, koje ne narušava tradicijske vrijednosti primorske i goranske autohtone gradnje, za nabavku opreme te za obrtna sredstva od 30 posto odobrena novca.

Najmanji iznos kredita može biti 100.000 kuna, najveći milijun kuna, a rok otplate je 10 godina, uz poček od dvije godine.

Kredite će poslovne banke odobravati u kunama, bez valutne klauzule.

(Hina/FaH)Pisane vijesti