Počinje provedba projekta 'Ruta rimskih careva' i 'Dunavska vinska ruta'

Slika /arhiva/roman-danube_route.jpg

Temeljem jučer održanog pripremnog sastanka u Arheološkom parku Viminacium (Kostolac, Srbija) te radionica održanih u Bugarskoj i Srbiji za turističke agencije i arheološke lokalitete, službeno počinje provedba EU projekta RER&DWR II, Ruta rimskih careva i Dunavska vinska ruta.

Riječ je o projektu prepoznatom na EU razini i koji je jedan od tek 6 europskih projekata izravno odobrenih za financiranje i provedbu u 2014./2015. godini od strane  Europske komisije, a istodobno je i nastavak projekta Dunavskih kulturnih ruta provedenog u razdoblju 2012./2013. godine.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 320.000 €, od čega EU pokriva troškove u iznosu od 240.000 €, a prva isplata očekuje se  početkom lipnja. Aktivnosti u Hrvatskoj orijentirane su na edukativne radionice i promidžbene aktivnosti te je za aktivnosti koje će provoditi HGK rezervirano 59.000 €, u okviru druge faze projekta.

Uz nazočnost uključenih partnera, predstavnika Rumunjske, Bugarske, Srbije i Hrvatske, voditelj projekta, Danko Čosić, predstavnik Danube Competence Centra, održao je prezentaciju predstavivši glavne ciljeve projekta: stvaranje održivih transnacionalnih inovativnih tematskih turističkih proizvoda na kulturnoj ruti, podizanja razine konkurentnost i privlačnosti manje poznatih regija i lokaliteta, uključivanje uslužnih objekata, malih i mikro poduzeća u komplementarno korištenje kulturno-turističkih  atrakcija te jačanje ukupnih marketinških aktivnosti u cilju prodaje proizvoda Rute rimskih careva i Dunavske vinske rute.

U projekt su uključena četiri nacionalna partnera (DCC kao vodeći partner, HGK za Hrvatsku, TOS za Srbiju i NTA za Rumunjsku), uz to uključeni su grad Ruse kao predstavnik Bugarske, jedna vinarija iz Rumunjske i turističke agencije Robinson iz Srbije i Globtour Event iz Hrvatske. HGK i u ovom dijelu projekta ima ulogu nacionalnog  koordinatora/voditelja projekta na području Hrvatske, a interes za uključivanje u rutu naknadno su iskazale Austrija i Makedonija.

Vrijedi naglasiti da je na inicijativu bugarskog Ministarstva ekonomije i energetike, u okviru Vinskog sajma u gradu Ruse, održana i prva edukativna radionica za nove partnere u projektu. Predstavljen je priručnik „Upravljanje posjetiteljima na tematskim kulturnim rutama“, u izdanju Ministarstva turizma RH i udruge Lujzijana, za sada preveden na engleski i bugarski.
Također, predstavljen je ukupni teritorijalni i sadržajni obuhvat projekta u RH koji pokriva ključne rimske lokalitete: Andautoniju, Aquae Iasse, Iaderu, Aenonu, Naronu, Salonu,  Dioklecijanovu palaču i Amfiteatar u Puli,  uz prateće gospodarske turističke subjekte.

Za predstavnike arheoloških lokaliteta na ruti organizirana je radionica na lokalitetu Viminacium u Srbiji.  U sklopu radionice predstavljene su mogućnosti razvoja arheoloških destinacija i destinacijskih proizvoda kao i elementi  certifikacije Rute rimskih careva od strane  Europskog instituta za kulturne rute, s kojim HGK godinama vrlo uspješno surađuje, premda RH još nije potpisnik EPA-e, sporazuma o suradnji.

Hrvatsku su predstavljali lokaliteti zastupljeni od strane aktivno uključenih dionika u rutu: Muzej Narona, ravnatelj Toni Glučina, NP Brijuni, voditelj zaštite baštine Mira Pavletić, Muzej antičkih starina u Ninu, ravnatelj Mate Radović, Arheološki muzej u Zagrebu, viši kustos Dora Kušan i Arheološki lokalitet Salona, viši kustos Ema Višić Ljubić te ispred Ministarstva turizma Manda Horvat, voditeljica za posebne oblike turizma i predstavnica HGK Vlasta Klarić, nacionalni voditelj projekta.

Projekt će se provoditi do rujna 2015. godine, uz brojne edukacije i promotivne aktivnosti, poput nastupa na ITB sajmu u Berlinu  i City Break sajmu u Londonu.Pisane vijesti