Opatija: Hrvatski muzej turizma uskoro počinje s radom

Slika /arhiva/opatija-by-bd.jpg

Prvi Hrvatski muzej turizma uskoro bi trebao početi s radom, a kao jedan od koraka u pripremama za otvaranje opatijsko je Poglavarstvo danas je prihvatilo prijedlog ugovora kojim će se urediti prava i obveze osnivača.

Kako je ranije dogovoreno, osnivači prvog Hrvatskog muzeja turizma bit će Ministarstvo kulture i grad Opatija, u jednakom omjeru.

Sjedište muzeja bit će u Vili Angiolini, a za rad muzeja koristit će se i Umjetnički paviljon "Juraj Šporer".

Riječ je o nekretninama u vlasništvu gradske uprave, koje neće ući u imovinu muzeja, ali će ih muzej koristiti bez naknade.

Programe muzeja, od izložaba do raznih stručnih i tematskih projekata će, također u jednakom omjeru, financirati osnivači.

Predviđa se da će se u muzeju izlagati, čuvati, prikupljati i stručno vrjednovati turistička baštine Hrvatske, odnosno prikupljati i čuvati baza podataka i razni muzejski predmeti i izlošci, fotografije, filmovi.

Potpisivanje ugovora o utvrđivanju prava i obveza osnivača Hrvatskog muzeja turizma očekuje se uskoro, kao i otvaranje prvog postava muzeja. Osnivačima još predstoji izrada statuta muzeja i provedba natječaja za imenovanje ravnatelja. (Hina) Pisane vijesti