Objavljen Javni poziv za dodjelu potpora turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima

Slika /arhiva/HTZlogo.jpg

Hrvatska turistička zajednica objavila je Javni poziv za dodjelu bespovratnih financijskih potpora turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima u 2016. godini. Javni poziv otvoren je do 4. travnja 2016. godine, a turističke zajednice mogu prijaviti edukativne projekte, projekte koji za cilj imaju razvoj i unapređenje turističke ponude destinacije te uvjeta boravka turista, odnosno projekte koji za cilj imaju razvoj, obnovu i unapređenje javne turističke infrastrukture.

Hrvatska turistička zajednica objavila je Javni poziv za dodjelu bespovratnih financijskih potpora turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima u 2016. godini. Javni poziv otvoren je do 4. travnja 2016. godine, a turističke zajednice mogu prijaviti edukativne projekte, projekte koji za cilj imaju razvoj i unapređenje turističke ponude destinacije te uvjeta boravka turista, odnosno projekte koji za cilj imaju razvoj, obnovu i unapređenje javne turističke infrastrukture.

„Hrvatska turistička zajednica će nastaviti s dodjelom bespovratnih potpora koje za cilj imaju unapređenje proizvoda, stvaranje prepoznatljivog imidža hrvatskog turizma i zemlje u cjelini, te obogaćivanje ponude u pred i posezoni. Za ovaj smo program u 2016. godini osigurali 3.7 milijuna kuna te ovim putem pozivam sve turističke zajednice na turistički nerazvijenim područjima da prijave svoje projekte jer je snažan turizam u Hrvatskoj naš zajednički cilj“, izjavio je direktor Glavnog ureda HTZ-a Ratomir Ivičić.

U smislu ovog Javnog poziva, turistički nerazvijenim područjem se smatraju područja svih kontinentalnih županija, osim područja Grada Zagreba te sva naselja s područja ostalih županija koja na svojem području nemaju izlaz na more. Korisnici potpore su turističke zajednice koje samostalno ili u suradnji s drugim subjektima na turistički nerazvijenim područjima realiziraju projekte obuhvaćene Javnim pozivom. Potpore za projekte će se odobravati prema bodovnoj listi i kriterijima utvrđenim ovim Javnim pozivom, a odluku o dodjeli potpora donosi Turističko vijeće HTZ-a na prijedlog Povjerenstva za odabir projekata.

Tekst Javnog poziva za dodjelu potpora turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima u 2016. godini dostupan je na web stranici Hrvatske turističke zajednice.Pisane vijesti