MRRFEU: Konzultacije o nacrtu Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija 2014.-2020."

Slika /arhiva/mrrfeu_struktF.JPG
U tijeku je revidiranje Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, dokumenta koji obuhvaća ulaganja Republike Hrvatske iz europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova u sedmogodišnjem razdoblju od 2014.-2020.
 
Financijska alokacija iz ESI fondova za navedeni Operativni program iznosi 6,881 milijardi, a obuhvaća sljedeće prioritetne osi:
  1. Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija
  2. Korištenje informacijske i komunikacijske tehnologije
  3. Poslovna konkurentnost
  4. Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije
  5. Klimatske promjene i upravljanje rizicima
  6. Zaštita okoliša i održivost resursa
  7. Povezanost i mobilnost 
  8. Socijalno uključivanje i zdravlje
  9. Obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje
  10. Tehnička pomoć 

Tekst dokumenta izrađen je u suradnji tijela državne uprave, predstavnika jedinica lokalne i regionalne samouprave, socijalnih partnera i civilnog društva. Tijekom izrade ovog dokumenta održano je i nekoliko savjetovanja s javnošću o prioritetnim područjima ulaganja obuhvaćenih ovim programom. Cjelokupni proces koordiniralo je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

U izradi dokumenta bitno je naglasiti i kontinuiranu suradnju sa službama Europske komisije, koja po završetku procesa usvaja operativne programe, odnosno formalno odobrava korištenje ESI fondova kako je opisano u tim programima.

Ovdje možete preuzeti Nacrt Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. na engleskom jeziku, kao i Sažeti prikaz prioriteta i specifičnih ciljeva nacrta Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. na hrvatskom jeziku.

Do 27. listopada 2014. godine, svoje komentare na tekst Operativnog programa dostavite na adresu elektroničke pošte: opkk@mrrfeu.hrPisane vijesti