Majstorska radionica UNWTO-a i ETC-a o korištenju elektroničkog marketinga u promociji turističkih destinacija

Slika /arhiva/unwto-etc_all-w.jpg

Uoči Dana hrvatskog turizma, Zadar će biti domaćin stručnog skupa, odnosno dvodnevne majstorske radionice pod nazivom ''Poboljšanje vještina u razvijanju, primjeni i vrednovanju strategija i taktika e-marketinga'' (23.-24. 10. 2013. Falkensteiner Hotels & Residences, Punta Skala, Zadar).

Stručni skup je organiziran pod okriljem Svjetske turističke organizacije (UNWTO) i Europske komisije za putovanja (ETC), dok će Ministarstvo turizma, kao domaćina skupa, predstavljati pomoćnik ministra turizma za turističko tržište i međunarodnu suradnju Želimir Kramarić.

Tijekom stručnog skupa bit će službeno predstavljen potpuno novi ETC-UNWTO „Priručnik o e-marketingu za turističke destinacije – proširena verzija 3.0.“. Priručnik je pripremila kompanija TEAM Tourism Consulting, temeljem narudžbe Svjetske turističke organizacije (UNWTO) i Europske komisije za putovanja (ETC). Voditeljica projekta Karin Elgin - Nijhuis i suautori, Christian Maurer i Jon Munro, vodit će sudionike kroz najnovije trendove i najbolje prakse, ali i kroz izazove te mogućnosti koje e-marketing nudi turističkim destinacijama. Radionice su namijenjene javnom, privatnom i civilnom sektoru, s naglaskom na one koji su zaduženi za upravljanje destinacijama.

Prvog dana skupa održat će se predavanja: „Trendovi, izazovi i mogućnosti turističkih destinacija na društvenim mrežama“ te „Mobilni turizam, mobilne tehnologije i mobilni marketing“, u sklopu kojega će se govoriti o novim tehnologijama i mogućnostima koje mobilni marketing nudi organizacijama koje upravljaju destinacijama. 

Drugog dana skupa održat će se predavanje pod nazivom „Mjerenje i evaluacija aktivnosti e-marketinga“, u sklopu kojega će biti prikazano kako postaviti ciljeve i definirati prave ključne pokazatelje uspješnosti. Također, drugog dana će se govoriti o ključnoj temi, odnosno o „Online brendiranju destiancije“, a u kojem e-marketing uvelike pridonosi u upravljanju ugledom određene destinacije.

Ovaj stručni skup od iznimne je važnosti za hrvatski turizam, jer pruža priliku profesionalcima koji djeluju u turizmu da usavrše svoje vještine u korištenju e-marketinga, ali isto tako omogućuje i raspravu o trendovima, izazovima te mogućnostima korištenja suvremenih promocijskih alata.

Skup će privući 40-tak međunarodnih djelatnika u turizmu te devedesetak domaćih turističkih stručnjaka te je posebice važan u svjetlu činjenice da je Hrvatska ove godine izabrana u Izvršno vijeće Svjetske turističke organizacije.

Izvršno vijeće UNWTO-a je upravljačko tijelo Organizacije koje osigurava njen rad između dvaju zasjedanja Glavnih skupština. Članstvo u Izvršnom vijeću traje četiri godine,  a svake dvije bira se polovina novih članica, radi kontinuiteta. Republika Hrvatska predstavljena Ministarstvom turizma, aktivna je članica UNWTO-a od 1993. godine, kada se i priključila spomenutoj organizaciji.

Europska komisija za putovanja (ETC) je organizacija zadužena za promociju Europe kao turističke destinacije, osnovana 1948 godine, s 33 zemlje članice, odnosno njihovih nacionalnih turističkih organizacija. Hrvatska turistička zajednica članica je Europske komisije za putovanja.Najave