KotarFEST - prinos razvoju kontinentalnog turizma

Slika /arhiva/kotarFEST4_015.jpg

Danas u Delnicama počinje umjetnički festival kazališta, filma i glazbe KotarFEST i traje do 26. srpnja.

Počevši od 2012. godine, Kotar FEST dovodi kazališnu i filmsku umjetnost regiji koja je do sada slabo zastupljena na kulturno-umjetničkoj karti Hrvatske. Regija Gorski kotar nalazi se na ključnoj tranzitnoj poziciji Hrvatske, s prirodnim predispozicijama za razvoj turizma. Komponenta prometne povezanosti i turističkog potencijala odličan je preduvjet i za razvoj kulturno-umjetničke ponude.

U samom jeku sezone, od 22. do 26. srpnja, posjetitelji mogu uživati u zanimljivim i interaktivnim predstavama, filmskim projekcijama, radionicama i performansima te nezaobilaznim festivalskim partijima i koncertima.

Svojim djelovanjem Kotar Teatar doprinosi razvoju kulturne ponude i sadržaja regije te stvaranju snažnog umjetničkog centra na okosnici Rijeke i Zagreba. Inicirajući suradnju s lokalnim i nacionalnim organizacijama, udrugama i institucijama potiču i poboljšavaju razvoj strategije rada u kulturno-umjetničkom sektoru.

Kotar FEST do sada je održan u Delnicama, Fužinama, Lokvama, Liču i Brodu na Kupi s ukupno 11 kazališnih predstava, 14 radionica različitih žanrova, 7 koncerata, 4 filmske projekcije i jedna humanitarna utrka. Važnost tog čina upotpunjuje činjenica da je UO Kotar teatar prva nezavisna organizacija koja je omogućila kontinuirano dovođenje predstava te sustavni rad kroz dramski odgoj s djecom i mladima koji žive na tom području.

Detaljan raspored festivala na: http://kotarfest.com/

 Pisane vijesti