Konferencija: Kulturni turizam - vrijednost i značenje za Hrvatsku

Slika /arhiva/mapa_znanja_2016.JPG

Akcijski plan kulturnog turizma navodi da kulturni turizam, prema kriteriju atraktivnosti, ulazi u skupinu potencijalno vodećih proizvodnih grupa hrvatske turističke ponude. Ujedno svjetska istraživanja navode da oko 40% svih međunarodnih putovanja uključuju komponentu kulture. Kultura je vodeći motiv urbanog turizma koji čini 22% ukupnog svjetskog turizma, a ujedno i Turinga koji čini 20% svjetskog turizma, što zajedno čini značajan volumen turističkih kretanja, odnosno oko 530 milijuna svjetskih putovanja. Tko su ti putnici, kamo putuju, što ih motivira, kakvi su trendovi, kako ih preusmjeriti prema Hrvatskoj, kakav im kulturno turistički sadržaj ponuditi, pitanja su na koja će pokušati odgovoriti predavači na konferenciji Kulturni turizam – vrijednost i značenje za Hrvatsku, 22. travnja 2016., u hotelu Sheraton u Zagrebu.

Svrha konferencije je odgovoriti na pitanja: Ima li Hrvatska i može li razviti profitabilna i prepoznatljiva odredišta kulturnog turizma? Zašto sektor kulture još uvijek smatra da je kultura u turizmu skriveni potencijal. Kako ga otkriti, kako ga iskoristiti, kako ga staviti u funkciju i učiniti vidljivim za širok spektar korisnika? Koje su naše mega atrakcije? Koji turizam prepoznajemo kao turizam visokih vrijednosti, koji su to sofisticirani i odgovorni korisnici kojima ga možemo ponuditi? Kakvu ulogu kulturni turizam ima u EU politikama za turizam, kakve potrebe imaju strani turoperatori, tko su naši pravi korisnici?Najave