Kampanja informiranja turista „Sigurnosni telefon“ za vrijeme trajanja turnira EURO 2012

Slika /arhiva/euro-N-L.jpg

Uprava za turizam, Ministarstva sporta i turizma Republike Poljske izvijestila je kako je 15. svibnja 2012. godine pokrenuta kampanja informiranja stranih turista „Sigurnosni telefon“.

Glavni cilj „Sigurnosnog telefona“ je sigurnost stranih turista koji posjećuju Poljsku, davanjem informacija i pružanjem pomoći u nepredviđenim kriznim situacijama, kao što su zdravstveni problemi, gubitak dokumenata, krađa itd. „Sigurnosni telefon“ je uključen u sustav sigurnosti za vrijeme trajanja UEFA EURO 2012.

Turisti također mogu koristiti besplatnu telefonsku liniju 0 800 200 300 za fiksne telefone i plaćeni (prema cjeniku telefonskih operatera) broj za mobilne telefone + 48 608 599 999.

Telefonska linija „Sigurnosni telefon“ će od 15. do 31. svibnja raditi u vremenu od 10 do 22 sati i u tom vremenu može se koristiti na tri jezika: na engleskom, njemačkom i ruskom. Neposredno prije turnira UEFA EURO 2012, od 1. do 3. lipnja uvest će se danonoćna dežurstva operatera „Sigurnosnog telefona“, a prijave će se primati, osim spomenutih jezika i na španjolskom i na talijanskom.

Nakon završetka turnira EURO 2012 uključiti će se standardni način rada ove telefonske linije. Od 4. srpnja  do 30. rujna operateri će dežurati od 10.00 do 22.00 i davati informacije na engleskom, njemačkom i ruskom jeziku.

Cijelo vrijeme, u slučaju korištenja spomenute telefonske linije, prijave se primaju pod nadzorom Glavne policijske uprave, što u hitnim slučajevima znatno ubrzava intervencije.

Osnovni način promocije „Sigurnosnog telefona“ u Poljskoj i u inozemstvu su leci i plakati u 5 jezičnih verzija – na engleskom, njemačkom, ruskom, španjolskom i talijanskom. Osim toga informacija o funkcioniranju spomenute telefonske linije navedena je u promotivnim materijalima POT-a (Poljske turističke organizacije), na Internet stranicama suorganizatora akcije, te na stranicama organizatora UEFA EURO 2012.

Informativni materijali u obliku letaka dijele se izvan zemlje preko Poljskih centara turističke informacije, na graničnim prolazima, željezničkim kolodvorima, autobusnim stanicama, te u konzulatima i veleposlanstvima Republike Poljske.

Prije EURO 2012 u nogometu i izravno tijekom utakmica leci i plakati će se dijeliti na području gradova, domaćina UEFA EURO 2012. u veleposlanstvima navijača (FAN AMBASADAMA), u navijačkim zonama, na stadionima, u informativnim centrima te u izabranim hotelima.

 Pisane vijesti