ITDE Konferencija „Internet i društveni mediji – destinacijski menadžment“

Slika /arhiva/2011-11-22_112723.jpg

ITDE Konferencija „Internet i društveni mediji – destinacijski menadžment“ održava se 8. travnja 2013. godine, u suradnji s TZ Splitsko-dalmatinske županije, na Ekonomskom fakultetu u Splitu.

ITDE Konferencija prati tržišne trendove te kreativne i inovativne koncepte poslovanja u svijetu te putem predavanja i panel diskusija pruža dodatnu vrijednost predstavnicima hotela, turističkih agencija, privatnim iznajmljivačima, vlasnicima ugostiteljskih objekata i svima koji su u uslužnom turističkom sektoru.

U prvom dijelu Konferencije održavaju se prezentacije destinacija i usluga te nekoliko predavanja o temi utjecaja društvenih medija i mobilne tehnologije na industriju putovanja. Drugi dio predviđen je za održavanje panela o novim trendovima u turizmu za predstavnike turističkih zajednica, hotelijere, agencije itd.

Predavači i teme:

  • Dr. sc. Damir Krešić, Institut za turizam: „E-marketing turističke destinacije“ (predavanje)
  • Damir Podhorski, Escape Studio: „Mjerenje uspješnosti internet marketinga“ (predavanje)
  • Visit Germany: "TCME touristic concept, marketing & events" - Njemačka, nova omiljena destinacija (prezentacija)
  • Profico d.o.o. i panelisti: „Mobilne tehnologije u destinacijskom menadžmentu“ (panel rasprava)
  • Nikola Jelačić, Google Adriatics: „Turizam i mobilno pretraživanje“ (predavanje)
  • Saša Tenodi, Tenodi Komunikacije: „Korištenje jezika za uspješnu prodaju“ (predavanje)
  • Akcija d.o.o. i panelisti: „Društvene mreže i destinacijski menadžment - iskustva s terena“ (panel rasprava)


Najave