HTZ objavila javne pozive za dodjelu bespovratnih financijskih potpora

Slika /arhiva/HTZlogo.jpg

Temeljem Programa rada za 2015. godinu Hrvatska turistička zajednica (HTZ) objavila je Javni poziv za kandidiranje programa za potpore turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima, koji je otvoren do 20. veljače 2015. godine, te Javni poziv za kandidiranje projekata turističkih inicijativa i proizvoda na turistički nerazvijenim područjima, otvoren do 27. veljače 2015.

Hrvatska turistička zajednica i u 2015. godini dodjeljuje bespovratne financijske potpore s ciljem unapređenja proizvoda, stvaranja prepoznatljivog imidža hrvatskog turizma i zemlje u cjelini, te obogaćivanja ponude u pred i posezoni.  Projekti, inicijative i događanja kojima će se odobriti potpora odabrat će se sukladno razrađenim kriterijima, dok će odluku o izboru i visini potpora donijeti Turističko vijeće HTZ-a na prijedlog povjerenstava.

Javni poziv za kandidiranje programa za potpore turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima ima za cilj poduprijeti programe razvoja i unapređenja turističke ponude destinacije; programe stručnog usavršavanja i treninga; programe korištenja javne turističke infrastrukture; programe unapređenja djelovanja turističkih zajednica.

Javnim pozivom za kandidiranje projekata turističkih inicijativa i proizvoda na turistički nerazvijenim područjima dodjeljuje se bespovratna financijska potpora HTZ-a za poduzetničke i javne projekte na turistički nerazvijenim područjima koji imaju za cilj pridonijeti aktiviranju neiskorištenih turističkih resursa i kreiranju novih motiva dolazaka turista na turistički nerazvijena područja, posebice u razdoblju pred i posezone; izgradnji, obnovi i podizanju kvalitete smještajnih kapaciteta i dodatnih turističkih sadržaja na turistički nerazvijenim područjima, posebice na područjima s oznakom „PPS destinacija“; izgradnji i obnovi javne turističke infrastrukture na turistički nerazvijenim područjima; razvoju turističke ponude s većom dodanom vrijednošću koja će omogućiti veću prosječnu potrošnju turista; razvoju gospodarske aktivnosti i povećanju zaposlenosti na turistički nerazvijenim područjima, posebice u razdoblju pred i posezone.

Tekstovi Javnih poziva s obrascima dostupni su na web stranicama Hrvatske turističke zajednice, a dodatne informacije moguće je dobiti putem elektroničke pošte: potpore@htz.hr.Pisane vijesti