HTZ: Javni poziv za kandidiranje projekata turističkih inicijativa i proizvoda na turistički nerazvijenim područjima

Slika /arhiva/HTZlogo.jpg

Hrvatska turistička zajednica objavila je Javni poziv za kandidiranje projekata turističkih inicijativa i proizvoda na turistički nerazvijenim područjima koji je otvoren do 3. lipnja 2016. godine. Predmet poziva je dodjela bespovratnih financijskih potpora HTZ-a za poduzetničke i javne projekte na turistički nerazvijenim područjima koji pridonose ciljevima kao što su: aktiviranje neiskorištenih turističkih resursa, kreiranje novih motiva dolazaka turista na turistički nerazvijena područja, izgradnja, obnova i podizanje kvalitete smještajnih kapaciteta i dodatnih turističkih sadržaja te ostalih ciljeva navedenih u javnom pozivu.

Hrvatska turistička zajednica objavila je Javni poziv za kandidiranje projekata turističkih inicijativa i proizvoda na turistički nerazvijenim područjima koji je otvoren do 3. lipnja 2016. godine. Predmet poziva je dodjela bespovratnih financijskih potpora HTZ-a za poduzetničke i javne projekte na turistički nerazvijenim područjima koji pridonose ciljevima kao što su: aktiviranje neiskorištenih turističkih resursa, kreiranje novih motiva dolazaka turista na turistički nerazvijena područja, izgradnja, obnova i podizanje kvalitete smještajnih kapaciteta i dodatnih turističkih sadržaja te ostalih ciljeva navedenih u javnom pozivu.  

Potpore će se odobravati za programe razvoja i unapređenja ključnih proizvoda u razdoblju pred i posezone, programe razvoja turističkih inicijativa i proizvoda te za programe razvoja ponude s većom dodanom vrijednošću. Korisnici mogu biti trgovačka društva, obrti, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, ustanove kojima je osnivač RH, regionalna ili lokalna samouprava te OPG, odnosno seljačka domaćinstva registrirana za pružanje ugostiteljskih usluga.

Sufinancirati će se stvarno realizirani i plaćeni troškovi u 2016. godini i to najviše do 50 posto opravdanih (prihvatljivih) troškova provedbe projekta, uz uvjet da korisnik odobrene potpore uloži vlastita ili sredstva iz drugih izvora najmanje u iznosu odobrene potpore, odnosno u iznosu realiziranih troškova realizacije projekta. 

„Hrvatska turistička zajednica je za navedene projekte u ovoj godini namijenila više od tri milijuna kuna potpora. Objavom ovog javnog poziva raspisani su svi programi potpora HTZ-a za 2016. godinu te ovim putem pozivam cjelokupni turistički sektor da aplicira kvalitetne projekte koji za cilj imaju unapređenje hrvatskog turističkog sektora“, izjavio je direktor Glavnog ureda HTZ-a Ratomir Ivičić. 

Tekst Javnog poziva dostupan je na web stranici Hrvatske turističke zajednice.Pisane vijesti