Hrvatska turistička zajednica aktivno nastavlja s pripremom turističke sezone za sljedeću godinu

Slika /arhiva/HTZlogo.jpg

Hrvatska turistička zajednica, s ciljem što kvalitetnije pripreme privatnog i javnog sektora za turističku 2015. godinu, a prema ranije usvojenih šest modela, objavila je danas javne pozive za kandidiranje promotivnih kampanja i/ili promotivno/prodajnih kanala za oglašavanje hrvatskog turizma u 2015. godini. Ovime je HTZ omogućila turističkom sektoru kvalitetniju pripremu sljedeće turističke sezone, stavivši im već sada na raspolaganje informacije o načinima kandidiranja promotivnih kampanja i/ili promotivno/prodajnih kanala za oglašavanje hrvatskog turizma za sljedeću sezonu.

Praćenjem dosadašnje realizacije i interesa partnera za promotivnim kampanjama za oglašavanje hrvatskog turizma, pokazalo se potrebnim uvođenje dodatnog modela, čime je broj lanjskih s pet povećan na šest. U namjeni sredstava za oglašavanje odnos je 50 posto pred i posezona, a 50 posto glavna sezona, za kontinent cijele godine, a svaki subjekt privatnog sektora može jedan program kandidirati po samo jednom modelu. Oglašavanje svih programa za kontinent (osim grada Zagreba) financira se iz sredstava za nerazvijene, a ključno je da će se za sve modele uvesti sustav dokazivanja rezultata, odnosno ostvarenog turističkog prometa.

Na pripremi Modela oglašavanja hrvatskog turizma za 2015. godinu HTZ je radila na temelju prijedloga i rasprava te mišljenja članova Turističkoga vijeća i županijskih turističkih zajednica, čime je dobiven potpun pregled potrebnih aktivnosti za kvalitetnu pripremu i realizaciju turističke sezone 2015. Osnovni cilj i smisao oglašavanja hrvatskog turizma u promotivnim kampanjama i/ili promotivnim/prodajnim kanalima javnog i privatnog sektora jest povećanje interesa za programe i turističke dolaske u razdoblju cijele godine s naglaskom na pred i posezonu te time i produljenje sezone i povećanje turističkog prometa na kontinentu. Rezultat ovakvog pristupa oglašavanju hrvatskog turizma je povećanje investicija privatnog sektora u marketinške aktivnosti te postizanje sinergije oglašavanja hrvatskog turizma, kojom se opća promocija/oglašavanje HTZ-a povezuje s promocijom regija koju provode turističke zajednice županija u suradnji sa sustavom turističkih zajednica i nositeljima turističke ponude/proizvoda, kao i komercijalnom promocijom stranih i domaćih organizatora putovanja i zračnih prijevoznika za Hrvatsku.

„Šest definiranih modela rezultat su suradnje svih dionika u destinaciji i pokazatelj smjera kojime želimo ići. Novost u definiranju ovogodišnjih modela jest Model VI za kojega je predviđen ukupan bruto iznos od 18 milijuna kuna. Spomenuti model odnosi se na nove organizatore putovanja s organiziranim zračnim prijevozom, odnosno autobusnim prijevozom koji u zadnje tri godine nisu imali programe putovanja za Hrvatsku, ili su imali, ali uvode dodatne programe putovanja s novim ili dodatnim organiziranim zračnim, odnosno autobusnim prijevozom. Isto tako, ovaj model obuhvaća i nove zračne prijevoznike koji u posljednje tri godine nisu imali nalete na neku od zračnih luka u Hrvatskoj, odnosno, koji su imali, ali uvode dodatne ili nove linije'', rekao je direktor Glavnog ureda HTZ-a Ratomir Ivičić.

Ukupna moguća vrijednost oglašavanja hrvatskog turizma u svih 6 modela zajedno iznosi 203.450.000 kuna, u kojima HTZ sudjeluje s 91 milijun kuna vlastitih sredstava.

  • Model I odnosi se na oglašavanje nositelja smještajne ponude uz sudjelovanje sustava turističkih zajednica. U sredstvima za oglašavanje po ovom modelu HTZ sudjeluje s 25 posto, sustav turističkih zajednica s 25 posto, a nositelj smještajne ponude s 50 posto.
  • Model II se odnosi na opće oglašavanje ponude destinacije koje provodi sustav TZ i nacionalne strukovne udruge u turizmu. U sredstvima za oglašavanje po Modelu II  HTZ sudjeluje s 50 posto, a sustav turističkih zajednica ili strukovne udruge s 50 posto.
  • Model III odnosi se na oglašavanje organiziranih programa putovanja TO/TA, konsolidatora u zračnom prijevozu te konsolidatora programa organiziranih putovanja, a udjel HTZ-a u oglašavanju po ovom modelu može iznositi najviše do 50 posto.
  • Model IV se odnosi na oglašavanje posebnih programa destinacija, oglašavanje programa zračnog, trajektnog/brodskog, željezničkog i autobusnog prijevoza, kao i oglašavanje organiziranih zimskih i drugih programa te ostalih programa od posebnog interesa za turizam destinacije. U sredstvima za oglašavanje po Modelu IV HTZ sudjeluje s 50 posto, a sustav TZŽ 50 posto.
  • Model V se odnosi na oglašavanje ponude kontinenta, osim grada Zagreba (opće/imidž oglašavanje i oglašavanje komercijalnih programa), a udjel HTZ-a po ovom modelu jest 80 posto, dok je udio sustava TZ i nositelja smještajne ponude 20 posto.
  • Model VI, za kojega se organizator putovanja ili zračni prijevoznik može kandidirati na više regija u Hrvatskoj, odnosi se na oglašavanje novih organizatora putovanja koji u posljednje tri godine nisu imali programe putovanja organiziranim zračnim prijevozom na pojedinu zračnu luku u Hrvatskoj, ili postojeće organizatore putovanja koji jesu u posljednje tri godine imali programe putovanja organiziranim zračnim prijevozom na pojedinu zračnu luku u Hrvatskoj, ali uvode nove/dodatne programe putovanja s novim/dodatnim organiziranim zračnim prijevozom; nove zračne prijevoznike koji u posljednje tri godine nisu imali nalete na pojedinu zračnu luku u Hrvatskoj ili postojeće zračne prijevoznike koji jesu u posljednje tri godine imali nalete na pojedinu zračnu luku u Hrvatskoj, ali uvode dodatne ili nove linije; nove organizatore putovanja koji u posljednje tri godine nisu imali programe putovanja s organiziranim autobusnim prijevozom za Hrvatsku ili postojeće organizatore putovanja koji su u posljednje tri godine imali programe s organiziranim autobusnim prijevozom za Hrvatsku, ali uvode nove/dodatne programe putovanja autobusnim prijevozom.

Turističko vijeće HTZ-a, na svojoj izvanrednoj sjednici od 1. rujna 2014. godine, usvojilo je navedenih šest modela oglašavanja hrvatskog turizma. Hrvatska turistička zajednica kontinuirano će pratiti i analizirati kvalitetu provedenih promotivnih kampanja po svim modelima oglašavanja s javnim i privatnim sektorom te sukladno tomu i mjeriti isplativost ulaganja u cijeli projekt, a s ciljem ostvarivanja maksimalnog povrata uloženih sredstava.

Oglašavanje hrvatskog turizma u promotivnim kampanjama i/ili promotivno/prodajnim kanalima samo je jedna od mnogobrojnih aktivnosti HTZ-a u ukupnoj promidžbi. Svi projekti na kojima HTZ intenzivno radi, kako oni u tijeku, tako i svi budući, usmjereni su produljenju turističke sezone, odnosno povećanju broja dolazaka i noćenja u predsezonskim i posezonskim mjesecima, aktivnom poticanju stvaranja kreativnih, autentičnih i posebnih proizvoda koji se ne odnose samo na sunce i more, kao i daljnjem jačanju suradnje svih dionika u turizmu i stvaranju bolje komunikacije, a samim time i jačanju zajedništva i stvaranja pozitivnog ozračja usmjerenog k realizaciji ciljeva zacrtanih Strategijom razvoja hrvatskog turizma do 2020. godine, odnosno, ulasku među 20 turistički najkonkurentnijih zemalja svijeta.Pisane vijesti