Zaključci Foruma zagrebačkih ugostitelja

FORUM ZAGREBAČKIH UGOSTITELJA 2014.

Zahtjevi Udruženja ugostitelja Zagreb za cilj i rezultat imaju: smanjenje troškova poslovanja ugostitelja Grada Zagreba, povećanje potrošnje, zaustavljanje otpuštanja radnika i novo zapošljavanje u sektoru ugostiteljsko-turističke djelatnosti, povećanje prihoda od poreza na dohodak i prireza.

ZAHTJEVI PREMA GRADU ZAGREBU:

 1. Porez na potrošnju - Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i piva (sve osim kave i čaja) plaća se po stopi od 3%. Obračunava se isključivo na prodaju pića u ugostiteljskim objektima. Udruženje ugostitelja Zagreb predlaže da Grad Zagreb snizi stopu poreza na potrošnju odnosno ukine obračun poreza na potrošnju u Gradu Zagrebu te na taj način izjednači uvjete oporezivanja ugostiteljske djelatnosti sa ostalim djelatnostima.
 2. Naknade za terase - Udruženje ugostitelja Zagreb predlaže da Grad Zagreb snizi 30 % naknade te na taj način pomogne ugostiteljima sanirati gubitke zbog lošeg vremena i potakne postavljanje novih terasa i novo zapošljavanje u sektoru ugostiteljsko-turističke djelatnosti.
 3. Način postavljanja terasa - Udruženje ugostitelja Zagreb predlaže da Grad Zagreb olakša i pojednostavi uvjete za postavljanje terasa.“ Naime, terase se mogu postavljati radi pružanja ugostiteljskih usluga tijekom cijele godine a na predloženi način bi bilo i omogućeno da se postavi oprema terase koja bi i u nepovoljnim vremenskim uvjetima (zima, snijeg, vjetar, kiša) omogućavala korištenje terasa.
 4. Komunalna naknada - Udruženje ugostitelja Zagreb predlaže da Grad Zagreb snizi koeficijent namjene za ugostiteljsku djelatnost jer se radi o velikim površinama prostora u kojima se obavlja ugostiteljska djelatnost i na koji se obračunava najveći koeficijent.

ZAHTJEVI PREMA DRŽAVI:

 1. Tražimo da se troškovi reprezentacije priznaju u 100 postotnom iznosu. Poticanju prometa u ugostiteljstvu, a time veće zaposlenosti i prihoda u državni i lokalni proračun, sigurno bi pridonijelo priznavanje troška reprezentacije u punom iznosu te predlažemo odgovarajuće izmjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost, Zakona o porezu na dohodak i Zakona o porezu na dobit.
 2. Tražimo donošenje novog Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti koji će na novi, efikasniji način definirati poslovanje ugostitelja, osobito vraćanje struke u uvjete za ugostiteljsko poslovanje, osnivanje strukovne institucije koja će objediniti sve ugostitelje bez obzira na način organiziranja i voditi brigu o kadrovima.
 3. Predlažemo izmjene Zakona o porezu na dohodak i Zakona o porezu na dobit na način da se uvede mogućnost plaćanja paušalnog poreza za ugostitelje mikro poduzetnike (manje od 10 radnika, godišnji poslovni prihod do 2.000.000,00 eura ili imaju dugotrajnu imovinu u iznosu protuvrijednosti do 2.000.000,00 eura).
 4. Potičemo cjeloživotno obrazovanje u skladu s potrebama sektora ugostiteljstva, posebice polaganje majstorskog ispita, te ponovno uvođenje obvezne stručne spreme za voditelje ugostiteljskih objekata.
 5. Zakon o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave, propisuje porez na potrošnju. Tražimo ukidanje ovog poreza, koji je predviđen samo za ugostiteljstvo. Isto tako, tražimo ukidanje i drugih parafiskalnih davanja koja opterećuju poslovanje ugostitelja.
 6. Tražimo prilagođavanje i modernizaciju osnovnog i proširenog programa tečaja za stjecanje osnovnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti namirnica i osobnoj higijeni osoba koje rade u proizvodnji i prometu namirnica, te izmjenu važećeg Pravilnika, tako da se navedeni tečaj umjesto svake četiri, provodi svakih šest godina.
 7. Predlažemo izradu novih programa obrazovanja za ugostiteljska zanimanja (kuhar, konobar, slastičar, i sl. nova zanimanja) u kojima je neophodno propisati kontinuirano provođenje prakse te povećanje omjera u korist praktične nastave po uzoru na europske zemlje.

Nadamo se kako će navedeni prijedlozi pomoći u zaustavljanju negativnih trendova i potaknuti rast i razvoj ugostiteljsko-turističke djelatnosti te utjecati na rast drugih sektora gospodarstva u cjelini.