EUROPSKI TURISTIČKI FORUM


Europski turistički forum pod nazivom „Jačanje uloge Europe kao vodeće turističke destinacije“ održat će se ove godine 18. i 19. studenoga 2010. u europskoj EDEN destinaciji izvrsnosti Melliehi na Malti.

Forumu će prisustvovati i predstavnici Hrvatske, a raspravljat će se o implementaciji Komunikacije Europske komisije o turizmu pod nazivom „Europa, svjetska turistička destinacija broj 1 – novi politički okvir europskog turizma“, koja je usvojena 30. lipnja ove godine.

Prvog dana Foruma održat će se dva panela koji će biti usmjereni na prioritetne akcijske mjere obuhvaćene u Komunikaciji, njihovu implementaciju, brendiranje Europe te na načine i sredstva za maksimiziranje prepoznatljivosti Europe. Ministarskom će raspravom drugog dana Foruma predsjedati potpredsjednik Europske komisije Antonio Tajani, a naglasak će biti stavljen na novi politički okvir za turizam.

Prilog: dokument rasprave


Pisane vijesti