DHT: Predstavljen Strateški marketinški plan hrvatskog turizma za razdoblje 2014.-2020.

Slika /arhiva/141016_dht-012.jpg

Direktor Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice Ratomir Ivičić predstavio je Strateški marketinški plan hrvatskog turizma (SMPHT) za razdoblje 2014.-2020., kao jedan od ključnih dokumenata kojim je definiran nacionalni turistički marketing Republike Hrvatske koji se temelji na Strategiji razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine te predstavlja kvalitetan okvir i temelj za sve nadolazeće operativne planove u godinama koje slijede. Planom su predložene su strategije i inicijative stvaranja dodane vrijednosti za tržišta, strategije osvajanja gostiju s tradicionalnih i novih tržišta te boljeg upravljanja zadovoljstvom gostiju na destinacijama. Kako bi Hrvatska postala globalno prepoznatljivom turističkom destinacijom, visoko konkurentnom i otvorenom za investicije, nužno je ojačati snagu brenda i povećati konkurentnost, čime će se stvarati i dodatna radna mjesta, uz održivo upravljanje rastom i povećanje prihoda od turizma. Jednako tako, neophodno je nadalje diversificirati ponudu te poticati unaprjeđenje kvalitete u turizmu, uz punu afirmaciju elemenata autentičnosti, poticanje stvaranja dodane vrijednosti ponude i smanjenje sezonalnosti.

Direktor Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice Ratomir Ivičić predstavio je Strateški marketinški plan hrvatskog turizma (SMPHT) za razdoblje 2014.-2020., kao jedan od ključnih dokumenata kojim je definiran nacionalni turistički marketing Republike Hrvatske koji se temelji na Strategiji razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine te predstavlja kvalitetan okvir i temelj za sve nadolazeće operativne planove u godinama koje slijede. Planom su predložene su strategije i inicijative stvaranja dodane vrijednosti za tržišta, strategije osvajanja gostiju s tradicionalnih i novih tržišta te boljeg upravljanja zadovoljstvom gostiju na destinacijama.

“Kako bi Hrvatska postala globalno prepoznatljivom turističkom destinacijom, visoko konkurentnom i otvorenom za investicije, nužno je ojačati snagu brenda i povećati konkurentnost, čime će se stvarati i dodatna radna mjesta, uz održivo upravljanje rastom i povećanje prihoda od turizma. Jednako tako, neophodno je diversificirati ponudu te poticati unaprjeđenje kvalitete u turizmu, uz punu afirmaciju elemenata autentičnosti, poticanje stvaranja dodane vrijednosti ponude i smanjenje sezonalnosti”, istaknuo je direktor Ivičić.

Analize HTZ-a pokazale su kako je snaga nacionalnog turističkog brenda Hrvatske još uvijek nedovoljna, ponuda u dovoljnoj mjeri nije profilirana u odnosu na konkurente, smještajna ponuda djelomično je deficitarna, kapacitet privlačenja novih segmenata gostiju je ograničen, a sezonalnost visoko naglašena.

Kako bi ojačala snagu turističkog brenda, Hrvatska turistička zajednica pristupit će izradi novog krovnog komunikacijskog koncepta, tj. nove nacionalne brending strategije, snažnije se okrenuti online i integriranoj komunikaciji, uz angažman jakog globalnog PR partnera. Jednako tako, ciljano će se komunicirati s jasno definiranim segmentima potrošača, uz uvažavanje njihovih specifičnih motivacija. SMPHT-om se promocija jače okreće ka ciljanim geozonama, s posebnm naglaskom na brzorastuća tržišta Velike Britanije, Poljske, Skandinavije, Rusije, te Njemačke, Francuske, Italije, Austrije i Slovenije kao tržištima koja absorbiraju 65 posto marketinških napora Hrvatske.

Ciljevi SMPHT-a, jačanje nacionalnog turističkog brenda, povećanje turističkog prometa u razdoblju pred i posezone te povećanje prosječne potrošnje turista, bit će podržani i snažnom suradnjom koju će HTZ pružiti turističkoj industriji.

SMPHT definira i pet ključnih prodajnih segmenata (ljepota prirode, mora i obale, netaknutost destinacija -očuvana prirodna bogatstve, čisto more, jedinstvena obala i otoci, bogata kulturna baština, gastronomija te različitost životnih stilova), s ciljem pozicioniranja Hrvatske kao ''mediteranskoga brenda prepoznatog po izvrsnosti i različitosti životnih ciljeva''. SMPHT predlaže i definiranje ikona i simbola, kako bi se ojačale asocijacije između brenda i destinacijske ponude.

SMPHT će operativno biti implementiran putem 35 operativnih taktika: inicijative dizajna vrijednosti (10 taktika), inicijative komunikacije vrijednosti (9 taktika), inicijative distribucije vrijednosti (2 taktike), inicijative zadržavanja gostiju (tri taktike) i incijative podrške industriji (11 taktika).

Operativne taktike

Inicijative dizajna vrijednosti - Imidž i percepcija brenda Hrvatska na nacionalnoj i proizvodnoj razini; Ikone, simboli, mitovi i glazba brenda; Razvoj hrvatskih komercijalnih brendova i oznaka; Osnivanje PPS kluba i PPS sustava oznaka; Razvoj specifičnog sustava PPS doživljaja; Podrška organizaciji PPS događaja; Formiranje odabranog PCE+ portfelja; Promicanje „Premium ponude” Hrvatske; Proces dodatne prodaje (up-selling)/veća potrošnja; Podrška razvoju iskustvenog sustava Hrvatske.

Inicijative komunikacije vrijednosti - Novi krovni komunikacijski koncept Hrvatske; Brend savezi” (co-branding); Inspiracija na odredištu/ informiranje putem važnijih internetskih stranica; Specijalistički alati i internetske stranice/ promocija  sadržaja; „Push” stav prema turističkoj i zrakoplovnoj industriji; Integrirana komunikacija prednosti PPS-a; PPS internetska stranica; Komunikacija PCE+ programa i ponude dodane vrijednosti; PCE+ aplikacije.Pisane vijesti