DANI HRVATSKOG TURIZMA u Opatiji od 23. do 25. listopada 2008.

Slika /arhiva/08-DANITURIZMA.jpg

Pod predsjedanjem ministra turizma Damira Bajsa, održan je 2. sastanak Organizacijskog odbora manifestacije „Dani hrvatskog turizma“.
Na sastanku je prihvaćen i jednoglasno podržan prijedlog ministra Bajsa da će se „Dani hrvatskog turizma“ održati u Opatiji, od 23. do 25. listopada 2008. godine, gdje će glavni organizator biti Ministarstvo turizma i suorganizatori akcija "Plavi i zeleni cvijet i djelatnik godine u turizmu" i "Turistički cvijet – kvaliteta za Hrvatsku" .

Pod predsjedanjem ministra turizma Damira Bajsa, održan je 2. sastanak Organizacijskog odbora manifestacije „Dani hrvatskog turizma“. Na sastanku je prihvaćen i jednoglasno podržan prijedlog ministra Bajsa da će se „Dani hrvatskog turizma“ održati u Opatiji, od 23. do 25. listopada 2008. godine, gdje će glavni organizator biti Ministarstvo turizma i suorganizatori akcija 'Plavi i zeleni cvijet i djelatnik godine u turizmu' i 'Turistički cvijet – kvaliteta za Hrvatsku' .

Za pripreme je zadužen operativno-programski odbor od sedam članova koji će Organizacijskom odboru do sljedećeg tjedna predložiti najvažnije programske sadržaje po terminima.

Na početku sastanka predstavnici organizatora akcija 'Plavi i zeleni cvijet i djelatnik godine u turizmu' i 'Turistički cvijet – kvaliteta za Hrvatsku' prihvatili su izbor nove lokacije za održavanje Dana hrvatskog turizma, umjesto ranije naznačenih mogućih mjesta održavanja, smatrajući kako će svečana završnica akcija time dobiti novu kvalitetu.

Time se spaja završnica akcija 'Plavi i zeleni cvijet i djelatnik godine u turizmu' i 'Turistički cvijet – kvaliteta za Hrvatsku' u zajedničku završnu manifestaciju, s time što se obje akcije i dalje provode na dosadašnji način, a omogućava se racionalnije i cjelovitije razmatranje svih tema važnih za hrvatski turizam kao stratešku granu gospodarstva i rezime najvećeg dijela sezone kao i pripreme za sljedeću turističku sezonu.

Uz određivanje tematskih okvira i sadržaja Dana hrvatskog turizma, sudionici sastanka podržali su i zaključak o ravnomjernoj regionalnoj zastupljenosti destinacija u kojima će se održavati buduća takva okupljanja od velikoga značenja za hrvatski turizam, te će na ovogodišnjoj manifestaciji biti objavljeno i gdje će se ona održati sljedeće godine.

Također, članovi Organizacijskog odbora su jednoglasno podržali korištenje znaka „Dani hrvatskog turizma“ kao jedinstvenog znaka ove manifestacije.

Objedinjavanje svečane završnice ocjenjivanja i vrednovanja hrvatskog turizma pozdravili su dosadašnji organizatori Hrvatska radiotelevizija (HRT), Hrvatska gospodarska komora (HGK) i Hrvatska turistička zajednica (HTZ), kao i suradničke institucije: Hrvatska udruga hotelijera (HUH), Hrvatski autoklub (HAK), Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Saborski odbor za turizam, sustav turističkih zajednica, te medijski pokrovitelji.

Ministar Bajs naglasio je potporu svih relevantnih institucija, dodavši kako nije samo riječ o dodjeljivanju nagrada, već i prigodi za razmjenu iskustava unutar struke i za raspravu o ključnim temama iz turističkog resora.

Ministarstvo turizma predložit će i proširenje sadržaja ovogodišnje manifestacije, posebno one vezane uz međunarodnu suradnju i sudjelovanje inozemnih partnera. Pisane vijesti