Centri izvrsnosti za jačanje konkurentnosti ljudskih potencijala u turizmu

Slika /arhiva/w-130703-mint-001.jpg

Na današnjem skupu, održanom u Ministarstvu turizma pokrenuta je inicijativa za nacionalni projekt obrazovnih centara izvrsnosti, čiji je cilj jačanje konkurentnosti ljudskih potencijala u turizmu kroz sve razine obrazovnih procesa. Na skupu su sudjelovali predstavnici javnog, privatnog i civilnog sektora koji imaju interes u području obrazovanja u turizmu, između ostaloga, predstavnici Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstva socijalne politike i mladih, Ministarstva rada i mirovinskog sustava, Ministarstva poduzetništva i obrta, Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO), Agencije za odgoj i obrazovanje (AZOO), Hrvatske turističke zajednice, Instituta za turizam, Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske obrtničke komore, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, razvojnih agencija, strukovnih udruga, obrazovnih ustanova i županija. „Turizam je industrija doživljaja u kojoj su kvalitetni kadrovi vrlo važan čimbenik i upravo zato se Ministarstvo turizma odlučilo još aktivnije uključiti u proces jačanja kvalitete obrazovanja u turizmu, između ostaloga i kroz inicijativu za stvaranje centara izvrsnosti“, istaknuo je zamjenik ministra turizma Ratomir Ivičić.

Na današnjem skupu, održanom u Ministarstvu turizma pokrenuta je inicijativa za nacionalni projekt obrazovnih centara izvrsnosti, čiji je cilj jačanje konkurentnosti ljudskih potencijala u turizmu kroz sve razine obrazovnih procesa. Na skupu su sudjelovali predstavnici javnog, privatnog i civilnog sektora koji imaju interes u području obrazovanja u turizmu, između ostaloga, predstavnici Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstva socijalne politike i mladih, Ministarstva rada i mirovinskog sustava, Ministarstva poduzetništva i obrta, Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO), Agencije za odgoj i obrazovanje (AZOO), Hrvatske turističke zajednice, Instituta za turizam, Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske obrtničke komore, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, razvojnih agencija, strukovnih udruga, obrazovnih ustanova i županija.

„Turizam je industrija doživljaja u kojoj su kvalitetni kadrovi vrlo važan čimbenik i upravo zato se Ministarstvo turizma odlučilo još aktivnije uključiti u proces jačanja kvalitete obrazovanja u turizmu, između ostaloga i kroz inicijativu za stvaranje centara izvrsnosti“, istaknuo je zamjenik ministra turizma Ratomir Ivičić.

Ljudski potencijali, odnosno jačanje kvaliteta kadrova u turizmu, jedan su od ciljeva Strategije razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine. Kako postojeći sustav formalnog obrazovanja u Hrvatskoj nije u cijelosti prilagođen aktualnim potrebama turističkog gospodarstva, Strategija, između ostaloga, predviđa otvaranje jakih regionalnih centara obrazovanja za turizam unutar mreže srednjih strukovnih škola. Prema Strategiji, na razini Hrvatske uspostavila bi se barem dva do tri referenta centra izvrsnosti koji bi bili zaduženi za provedbu praktične nastave i stjecanja suvremenih znanja i vještina prilagođenih potrebama turističkog privređivanja na svome području. Moguće lokacije za trening centre su jedan od istarskih gradova te Opatija, Zagreb i Dubrovnik, a oni bi postali i referentni obrazovni centri za zemlje regije.

„Otvaranje centara izvrsnosti nacionalni je strateški projekt, koji će pridonijeti jačanju kvalitete obrazovanja. Osim toga, umrežavanjem obrazovnih ustanova, postojat će veće mogućnosti za apliciranje i korištenje sredstava iz Strukturnih fondova Europske unije, što će u konačnici pridonijeti i jačanju konkurentnosti hrvatskog turizma. Ministarstvo turizma i dalje će poticati kvalitetu obrazovanja u turizmu i stoga pozivamo sve koji se u Hrvatskoj bave obrazovanjem da iskažu svoj interes i daju doprinos u unaprjeđenju ovog vrlo važnost segmenta za turizam“, istaknuo je pomoćnik ministra turizma Želimir Kramarić, prilikom predstavljanja ciljeva Strategije razvoja hrvatskog turizma, s naglaskom na segment ljudskih potencijala.

Polazeći od smjernica Strategije razvoja turizma u RH do 2020. godine, Ministarstvo turizma je u suradnji s Institutom za turizam izradilo studiju „Prijedlozi za unapređenje srednjoškolskog obrazovanja za potrebe turizma u Hrvatskoj“, koju je predstavila Renata Tomljenović iz Instituta za turizam.

Smjernice za dodatno unapređenje srednjoškolskog strukovnog obrazovanja predstavio je i Ivica Lozo iz ASOO-a, dok je ravnatelj Turističko-ugostiteljske škole iz Splita, Ivo Bilić predstavio projekt referentnih centara izvrsnosti u sustavu strukovnog obrazovanja u turizmu i ugostiteljstvu – CapTure. Riječ je o projektu koji obuhvaća ugostiteljsko-turističke škole iz Splita, Dubrovnika, Zadra i Šibenika i čiji je cilj poboljšati kvalitetu pružanja usluga u turističko-ugostiteljskim djelatnostima, a samim time stručnost učenika i njihovu prilagođenost tržištu rada, nakon završetaka strukovnog obrazovanja.

Svi zainteresirani za ovu temu, svoje prijedloge, pitanja i iskaz interesa, mogu uputiti u Ministarstvo turizma elektroničkom poštom: obrazovanje-eu@mint.hr

Prezentacije:Pisane vijesti