copyarh

POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA MINISTARSTVO TURIZMA NE SMIJE SKLAPATI UGOVORE O JAVNOJ NABAVI

Temeljem članka 13. stavak 9. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 90/11), Ministarstvo turizma kao javni naručitelj objavljuje da ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, i koji ne smiju biti podizvoditelji odabranom ponuditelju:

  • SOMA-SOL d.o.o., Burle 36, Medulin
  • M&T d.o.o., Pješčana uvala IX ogranak 26, Medulin