Potpisani Sporazumi/Memorandumi

Klikom na naziv zemlje dobit ćete uvid u statističke pokazatelje turističkog prometa iz navedene zemlje u RH te kontakte i državnu instituciju nadležnu za područje turizma.

SKLOPLJENI SPORAZUMI/ MEMORANDUMI/ PROTOKOLI i RG

ZEMLJA

VRSTA DOKUMENTA

POTPISAN

Predviđa li RG

1. Albanija

Ugovor

1994.

da  (1 × godišnje)

2. Austrija

Sporazum

1998.

da (1 × godišnje)

3. Azerbajdžan

Memorandum (vlade)

2013.

da

4. Bjelarus

Sporazum

2010.

ne

5. Bosna i Hercegovina

Aneks Ugovoru o tur.suradnji o posebnim odnosima

1999.

da (1 × godišnje)

6. Brazil

Sporazum

2001.

ne

7. Bugarska

Ugovor

1996.

da (1 × godišnje)

8. Crna Gora

Sporazum

2013.

da

9. Češka (1)

Protokol (2)

1998.

ne

10. Češka

Sporazum

2005.

da (1 × u 2 godine)

11. Egipat

Ugovor

1997.

da

12. Grčka

Sporazum

1998.

da, po potrebi

13. Iran

Memorandum

2003.

da, po potrebi

14. Italija

Sporazum

1997.

ne, ali 2 × održana

15. Izrael

Sporazum

1998.

po potrebi

16. Katar

Memorandum (vlade)

2010.

ne

17. Kina

Sporazum

2000.

da, po potrebi

18. Kina (3)

Memorandum (4) MT i CNTA

2003.

ne

19. Latvija

Ugovor

2005.

da (1 × u 2 godine)

20. Litva

Sporazum

2007.

da (1 × u 2 godine)

21. Mađarska

Ugovor

1996.

da (1 × godišnje)

22. Makedonija

Sporazum

2006.

da (1 × u 2 godine)

23. Moldova

Sporazum

2006.

da, po potrebi

24. Oman

Memorandum (vlade)

2009.

da

25. Poljska

Ugovor

1996.

da (1 × godišnje)


26. Portugal
 
Sporazum 2014. da

27. Rumunjska

Ugovor

1994.

da (1 × u 2 godine)

28. Ruska Federacija

Sporazum

2002.

ne

29. San Marino

Sporazum

2004.

da, po potrebi

30. Slovačka

Ugovor

1996.

da, po potrebi

31. Španjolska

Ugovor

1994.

da

32. Turkmenistan

Memorandum o suglasnosti između nadležnih turističkih institucija

2014.

da

33. Turska

Ugovor

1996.

da (1 × u 2 godine)

34. Ukrajina

Ugovor

1996.

ne, ali se traži

35. Velika Britanija

Memorandum (na razini vlada)

2000.

ne

 

(1) Realno je broj važećih međunarodnopravnih akata manji za jedan, s obzirom da je potpisom sporazuma s Češkom Republikom prestao važiti Protokol, ali se navodi zbog slijednosti događaja

(2) Protokol je prestao važiti potpisivanjem Sporazuma u rujnu 2005. godine

(3) Oba dokumenta potpisana s NR Kinom su na snazi

(4) Memorandum regulira organizirane dolaske kineskih turista u RH