Savjetnik ministra turizma Davor Njirić: Može li Hrvatska biti elitna destinacija?

© 2009 Ministarstvo turizma Republike Hrvatske.