MINT

2015.

23. 2. 2015. KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA - Javni poziv za kandidiranje projekata - Zahtjevi se primaju do 30. 3. 2015. godine. 
  • JAVNI POZIV /.docx ; /.pdf
  • PROGRAM /.docx ; /.pdf
  • Napomena: RSM obrazac je postao JOPPD obrazac - Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja. Zbog smanjenja dokumentacije uvažavamo dostavu navedenih obrazaca za dva mjeseca - srpanj i prosinac 2014. godine i to samo zbirne podatke (prve 2 stranice „A“), ne detalje po zaposlenicima.
  • Upute za ispunjavanje obrasca prijave /.pdf
  • Obrazac prijave KTG/15 /.pdf (Pozor: Spremite PDF obrazac na svoje računalo te ga otvorite /Acrobat Reader XI./ - potom možete popunjavati podatke)
  • Obrazac proračuna /.xlsx
  • Izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti /.docx
  • Izvješće o namjenskom utrošku sredstava državne potpore /.docx
  • Konačno izvješće o završetku cjelokupnog prijavljenog projekta i izjava o stavljanju projekta u funkciju turizma /.docx

Dodatne informacije o programu i mjerama isključivo elektroničkom poštom, ovisno o mjeri: 

______________________

ARHIVA
______________________

 

© 2009 Ministarstvo turizma Republike Hrvatske.