Javni pozivi

2016.

KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA - Javni poziv za kandidiranje projekata – Otvoren od 27. 4. do 31. 5. 2016. godine.

Dodatak u Programu (str. 10. Odobravanje projekta): "Temeljem ovog Programa, jedan prijavitelj može dobiti bespovratnu potporu samo za jedan projekt, odnosno koristiti sredstva samo jedne Mjere ili Podmjere, isključujući Mjeru C – Sigurnost".

Dodatne informacije o programu i mjerama isključivo elektroničkom poštom, ovisno o mjeri:

Tehnička potpora kod ispunjavanja obrasca prijave: tel. 01/3090-512 (radnim danom od 8.00 do 17.00); e-mail: pmo-hd@infodom.hr

______________________

STRUKOVNE UDRUGE - Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata strukovnih udruga u turizmu i/ili ugostiteljstvu u 2016. - otvoren od 11. 4. do 11. 5. 2016. - dodatne informacije isključivo elektroničkom poštom: udruge@mint.hr

 • JAVNI NATJEČAJ /.docx
 • Odluka o provedbi javnog natječaja /.docx
 • Upute za prijavitelje /.docx
 • Obrazac opisa programa ili projekta /.docx
 • Obrazac proračuna /.xlsx
 • Šifre aktivnosti - korisnici /.xlsx
 • Obrazac izjave o partnerstvu /.docx
 • Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja /.docx
 • Izjava o financiranim programima/projektima /.docx
 • Obrazac životopisa /.docx
 • Obrazac ugovora /.docx
 • Obrazac financijskog izvještaja /.xlsx
 • Obrazac opisnog izvještaja /.docx
 • Obrazac o stavkama nastalih troškova /.docx
 • Obrazac s opisom svih odstupanja u izvorima financiranja /.docx
 • Strategija razvoja turizma RH do 2020. (NN 55/13)
 • Pitanja i odgovori
______________________
 
JAVNI POZIV srednjim strukovnim i umjetničkim školama za PROMOCIJU I JAČANJE KOMPETENCIJA STRUKOVNIH ZANIMANJA ZA TURIZAM  2016. - otvoren do 20. 4. 2016. - dodatne informacije isključivo elektroničkom poštom: promocijazanimanja@mint.hr

__________________

ARHIVA (MINT)

______________________

 

 

© 2009 Ministarstvo turizma Republike Hrvatske.