Ministar turizma Gari Cappelli: Nisam za uvoz radne snage, turisti više vole da ih uslužuju domaći ljudi

Ministar turizma Gari Cappeli: Nisam za uvoz radne snage, turisti više vole da ih uslužuju domaći ljudi

© 2009 Ministarstvo turizma Republike Hrvatske.