Otvoren prvi natječaj transnacionalnog programa ADRION

Zajedničko tajništvo INTERREG V B Jadranskog i jonskog transnacionalnog programa ADRION 2014.-2020., otvorilo je prvi poziv za dostavu projektnih prijedloga.

Natječaj će podržati odabrane projektne prijedloge s 33 milijuna eura iz ERDF i IPA II što  iznosi oko 40% ukupnog proračuna programa a odnosi se na sljedeće prioritete i posebne ciljeve:

  • Prioritet 1: Inovativna i pametna regija

Posebni cilj 1.1: Podrška razvoju regionalnog inovacijskog sustava Jadranskog i jonskog područja

  • Prioritet 2: Održiva regija

Posebni cilj 2.1: Promicanje održive valorizacije i očuvanja prirodnih i kulturnih dobara kao potencijala za rast u Jadranskom i jonskom području;
Posebni cilj 2.2: Povećanje kapacitete transnacionalnog rješavanja ranjivosti okoliša, rascjepkanosti i očuvanja ekosustava u Jadranskom i jonskom području.

  • Prioritet 3: Povezana regija

Posebni cilj 3.1: Povećanje kapaciteta za integrirani prijevoz i usluge mobilnosti i multimodalnosti u Jadranskom i jonskom području.

Doprinos EU je do maksimalno 85% prihvatljivih troškova a natječaj je otvoren od 1. veljače 2016. do 25. ožujka 2016. godine. Tekst poziva možete pronaći ovdje.

© 2009 Ministarstvo turizma Republike Hrvatske.