Održan treći sastanak tematske upravljačke skupine za održivi turizam

U Ministarstvu turizma jučer je održan treći radni sastanak tematske upravljačke skupine za održivi turizam odnosno 4. stupa Strategije EU za jadransku i jonsku regiju (EUSAIR). Na sastanku su bili prisutni predstavnici svih zemlja JJ regije (Hrvatska, Slovenija, BiH, Crna Gora, Italija, Grčka, Albanija i Srbija), predstavnici Europske komisije, MVEP-a, MRRFEU-a, jadransko-jonske inicijative (JJI), upravljačkog tijela EU programa ADRION, SEECEL-a kao i predstavnici prvog stupa EUSAIR-a „Plavi rast“.

Sastanak je započeo kratkim osvrtom na dosadašnji rad, donesene odluke i rezultate, a ujedno su predložene i smjernice o načinu daljnjeg odnosno efikasnijeg funkcioniranja upravljačke skupine. Nastavak rasprave bio je usmjeren prema odabiru prioritetnih aktivnosti u okviru 4. stupa Strategije posvećenog održivom turizmu i kulturi a predstavljen je i transnacionalni program ADRION.

Nakon toga se raspravljalo o specifičnim kriterija i predlošku za prijavu projekta za 4. stup u svrhu dobivanja pisma potpore te o načinu identificiranja/označavanja projekata od makro-regionalne važnosti. Predstavljeni su projektni prijedlozi SEECEL-a, primjeri dobre prakse financirani iz transnacionalnih programa u EU programskom periodu 2007. – 2013. a predstavnik 1. stupa Strategije predložio je projekt horizontalne suradnje među stupovima EUSAIR-a.

Na kraju su slijedile informacije o godišnjem izvještavanju, planu rada za sljedećih 12 mjeseci, 1. EUSAIR godišnjem forumu koji će se održati u svibnju sljedeće godine u Dubrovniku a glavni tajnik jadransko-jonske inicijative Fabio Pigliapoco naglasio je važnost suradnje i efikasnog korištenje svih instrumenta koji se pružaju kroz rad u JJI kao i kroz tematske upravljačke skupine EUSAIR-a.

© 2009 Ministarstvo turizma Republike Hrvatske.