Obilježavanje 25 godina Europske teritorijalne suradnje

Ove godine obilježava se 25. obljetnica postojanja Interreg-a - Europske teritorijalne suradnje. Tim povodom se tijekom cijele godine organizira mnoštvo različitih događanja, a vrhunac predstavlja svečanost Europskog dana suradnje koja se održava u Luksemburgu 15. i 16. rujna 2015.

Interreg je nastao prije 25 godina kao inicijativa Europske zajednice s proračunom od 1 milijarde eura koji je bio namijenjen isključivo prekograničnoj suradnji. Kasnije je proširen i na transregionalnu i makroregionalnu suradnju, te se stoga smatra ključnim instrumentom EU koji podržava suradnju među regijama EU i šire. Ciljevi regionalne politike obuhvaćaju sve regije i gradove Europske unije i pružaju podršku stvaranju novih radnih mjesta, tržišnom natjecanju, održivom razvoja i poboljšanju kvalitete života građana. Ovi programi financiraju projekte kojima je cilj ojačati gospodarsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju u državama članicama EU, zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima te susjednim zemljama. Većina sredstava Kohezijske politike usmjerava se na manje razvijene europske zemlje i regije kako bi im pomogla da uhvate korak te da smanje ekonomske, društvene i teritorijalne nejednakosti koje još uvijek postoje na području EU. U financijskoj perspektivi 2014.-2020. Europska teritorijalna suradnja predstavlja jedan od dva glavna cilja Kohezijske politike (investicije za rast i radna mjesta). Radi ispunjenja tih ciljeva i zadovoljavanja raznolikih potreba u svim europskim regijama, za Kohezijsku politiku u razdoblju od 2014. do 2020. dodijeljeno je 351,8 milijardi eura što iznosi gotovo trećinu cjelokupnog proračuna Europske unije.

Na Konferenciji povodom Europskog dana suradnje predstavit će se najbolji projekti nastali u okviru programa Europske teritorijalne suradnje u posljednjih 25 godina. Od svih prijavljenih projekata odabrano je 5 najboljih, a među njima bit će izabran onaj najbolji u zadnjih 25 godina.

Izuzetno priznanje zaslužuje projekt Grada Križevaca ''Cross-Border Wine Routes'' koji se provodio u sklopu Programa prekogranične suradnje IPA Mađarska – Hrvatska 2007.-2013. u vremenskom razdoblju od 01. veljače 2013. do 31. siječnja 2014. godine jer je jedan od 5 najboljih projekata u zadnjih 25 godina Interreg-a koji će biti predstavljen na Konferenciji.


Projekti odabrani za predstavljanje na Konferenciji su sljedeći:

  • INTERSYC – Program prekogranične suradnje Grčka - Bugarska 2007.-2013.
  • EUROJOB Viadrina - Program prekogranične suradnje Poljska - Brandenburg 2007.-2013.
  • Cross-Border Wine Routes – Program prekogranične suradnje IPA Mađarska – Hrvatska 2007.-2013.
  • CENTRAL MARKETS - TN CENTRAL EUROPE - Program transnacionalne suradnje Središnja Europa
  • ENGAGE - Program međuregionalne suradnje Interreg IV C
© 2009 Ministarstvo turizma Republike Hrvatske.