Javni pozivi

Slika /AA_2018_b-fotke/ilustracije/zoran_jelaca_w024.jpg

2018. 
_____________________________________________________

15. 2. 2018. - Javni natječaj za sufinanciranje projekata strukovnih udruga u turizmu i/ili ugostiteljstvu u 2018. - otvoren do 19. 3. 2018. - dodatne informacije isključivo elektroničkom poštom do 1. 3. 2018. na: udruge@mint.hr

 • Javni natječaj /.docx
 • Odluka o provedbi javnog natječaja /.pdf
 • Odluka o načinu raspodjele sredstava iz Državnog proračuna /.pdf
 • Upute za prijavitelje /.docx
 • Obrazac opisa projekta /.docx
 • Obrazac proračuna /.xlsx
 • Šifre aktivnosti - korisnici /.xlsx
 • Obrazac izjave o partnerstvu /.docx
 • Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja /.docx
 • Izjava o financiranim projektima /.docx
 • Obrazac životopisa /.docx
 • Obrazac ugovora /.docx
 • Obrazac financijskog izvještaja /.xlsx
 • Obrazac opisnog izvještaja /.docx
 • Obrazac o stavkama nastalih troškova /.docx
 • Obrazac s opisom svih odstupanja u izvorima financiranja /.docx
 • Strategija razvoja turizma RH do 2020. (NN 55/13)
 • Pitanja i odgovori /.docx
 • Ažurirani indikativni kalendar

_____________________________________________________

26. 2. 2018.  - Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora temeljem Programa razvoja cikloturizma na kontinentu u 2018. godini - (otvoren do 16. 3. 2018.). Dodatne informacije isključivo elektroničkom poštom: cikloturizam@mint.hr

 • Javni poziv /.docx
 • Program razvoja cikloturizma na kontinentu /.docx
 • CKL 18 obrazac /.docx

_____________________________________________________


19. 2. 2018.  - KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA - Javni poziv za kandidiranje projekata - Otvoren do 20. 3. 2018.

 • JAVNI POZIV /.pdf
 • PROGRAM /.pdf
 • Upute za prijavitelje /.pdf
 • Upute za ispunjavanje prijave /.pdf
 • Obrazac prijave KTG/18 /.pdf
 • Obrazac opisa projekta /.docx
 • Obrazac proračuna /.xlsx
 • Izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti /.docx
 • Privremeno izvješće o namjenskom utrošku sredstava /.docx
 • Konačno izvješće o završetku projekta /.docx

U svrhu osiguranja ravnopravnosti svih potencijalnih prijavitelja, ministarstvo turizma ne može davati prethodna mišljenja o prihvatljivosti prijavitelja, aktivnosti ili troškova navedenih u prijavi. Sva pitanja vezana uz javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na sljedeće e-mail adrese:

•             a1-hoteli@mint.hr (sve vrste objekata iz skupine „hoteli“)
•             a2-kampovi@mint.hr (kampovi i kamp odmorišta)
•             a3-ostalismjestaj@mint.hr (ostali ugostiteljski objekti za smještaj)
•             a4-opg@mint.hr (seljačko domaćinstvo - OPG)
•             b-posebnioblici@mint.hr (razvoj posebnih oblika turizma)
•             c-dostupnost@mint.hr (defibrilatori i vodonosci)
•             d-prepoznatljivost@mint.hr („Hrvatski otočni proizvod“)

Tehnička potpora kod ispunjavanja obrasca prijave: tel. 01/3090-512 (radnim danom od 8.00 do 16.00); e-mail: pmo-hd@infodom.hr
Odgovori na pojedine upite u najkraćem mogućem roku poslat će se prema redoslijedu zaprimanja izravno na adrese onih koji su pitanja postavili. Zadnji dan za slanje upita je 20. ožujka 2018. godine.

Pojašnjenje uz Mjeru C - ulaganje u inovativne IT tehnologije
Prihvatljive aktivnosti ove podmjere odnose se na prijavitelje - hotele/kampove/hostel/marine za ostvarivanje digitalne interakcije s gostima za ubrzavanje prijavljivanja/odjavljivanja gostiju, proširivanje turističke ponude i povećanje sigurnost gostiju i djelatnika hotela, kampova, hostela ili marina. Nisu prihvatljive aktivnosti poput izrade web stranica i njihova korištenja u oglašavanju, prodaji i promociji kao i kupnja informatičke opreme.

_____________________________________________________