Sultanat Oman

Memorandum između Vlade RH i Vlade Sultanata Oman sklopljen 2009. godine.
 
Statistički pokazatelji turističkog prometa u 2016. godini:
- dolasci: 601
- noćenja: 1 434
Statistički pokazatelji turističkog prometa u 2017. godini:
- dolasci: 1.010 (+68,5%)
- noćenja: 2.598 (+81,17%) 
 
Institucija nadležna za područje turizma: Ministarstvo turizma
Ministar: Ahmed Nasser Hamad Al-Mahrizi
Adresa: P.O. Box 200, P. C. 115, Madinat Al-Sultan Qaboos, Muscat, Sultanat Oman
Tel.: +968 22088000
E-mail: minister_sec@omantourism.gov.om
Web: www.omantourism.gov.om