Republika Turska

Turistički Ugovor između Vlade RH i Vlade Republike Turske sklopljen 1996. godine.

 

Statistički pokazatelji turističkog prometa u 2015. godini:

- dolasci: 27 654 (+3,85%)

- noćenja: 76 411 (+10,48%)

 

Institucija nadležna za područje turizma: Ministarstvo kulture i turizma

Ministar: Nabi Avcı

Adresa: İsmet İnönü Bulvari 32, 06100 Emek / Ankara

Tel.: +90 312 212 8300

Fax: +90 312 311 1431

E-mail: webhizmetleri@kultur.gov.tr

Web: www.kultur.gov.tr