Republika Moldova

Turistički Sporazum između Vlade RH i Vlade Republike Moldove sklopljen 2006. godine.

 

- Ne prati se kao zasebno tržište.

 

Institucija nadležna za područje turizma: Agencija za turizam

Glavni direktor: Stanislav Rusu

Adresa: MD-2028, 53, Hincesti str., Chisinau, Republika Moldova

Tel./fax: (373 22) 22-66-34

E-mail: info@turism.gov.md

Web: http://turism.gov.md