Republika Moldova

Turistički Sporazum između Vlade RH i Vlade Republike Moldove sklopljen 2006. godine.
 
Statistički pokazatelji turističkog prometa u 2016. godini:
- dolasci: 3 943
- noćenja: 21 380
Statistički pokazatelji turističkog prometa u 2017. godini:
- dolasci: 4.161 (+5,45%)
- noćenja: 21.685 (+1,4%) 
 
Institucija nadležna za područje turizma: Agencija za turizam
Glavni direktor: Stanislav Rusu
Adresa: MD-2028, 53, Hincesti str., Chisinau, Republika Moldova
Tel./fax: (373 22) 22-66-34
E-mail: info@turism.gov.md
Web: http://turism.gov.md