Republika Litva

Turistički Sporazum između Vlade RH i Vlade Republike Litve sklopljen 2007. godine.
 
Statistički pokazatelji turističkog prometa u 2016. godini:
- dolasci: 36 203 
- noćenja: 155 906 
Statistički pokazatelji turističkog prometa u 2017. godini:
- dolasci: 46.290 (+27,83%)
- noćenja: 187.413 (+20,14%) 
 
Institucija nadležna za područje turizma: Ministarstvo ekonomije
Ministar: Virginijus Sinkevičius
Adresa: Gedimino Ave. 38/2, LT-01104 Vilnius, Litva
Tel.: +8 706 64 845, +8 706 64 868;
Fax: +8 706 64 762
E-mail: kanc@ukmin.lt
Web: www.ukmin.lt