Republika Latvija

Turistički Ugovor između Vlade RH i Vlade Republike Latvije sklopljen 2005. godine.
 
Statistički pokazatelji turističkog prometa u 2016. godini:
- dolasci: 20 600
- noćenja: 83 935
Statistički pokazatelji turističkog prometa u 2017. godini:
- dolasci: 26.502 (+28,63%)
- noćenja: 101.432 (+20,82%) 
 
Institucija nadležna za područje turizma: Ministarstvo ekonomije Republike Latvije
Ministar: Arvils Ašeradens
Adresa: Brivibas street 55, Riga LV-1519, Latvija
Tel.: +371 67013109, +371 67013100
Fax: +371 67280882
E-mail: pasts@em.gov.lv
Web: www.em.gov.lv