Republika Latvija

Turistički Ugovor između Vlade RH i Vlade Republike Latvije sklopljen 2005. godine.

 

Statistički pokazatelji turističkog prometa u 2015. godini:

- dolasci: 16 621 (+13,18%)

- noćenja: 66 862 (+41,32%)

 

Institucija nadležna za područje turizma: Ministarstvo ekonomije Republike Latvije

Ministrica: Arvils Ašeradens

Adresa: Brivibas street 55, Riga LV-1519, Latvija

Tel.: +371 67013109, +371 67013100

Fax: +371 67280882

E-mail: pasts@em.gov.lv

Web: www.em.gov.lv