Republika Azerbajdžan

Memorandum o turističkoj suradnji između Ministarstva turizma RH i Ministarstva kulture i turizma Azerbajdžana sklopljen 2013. godine.

 

- Ne prati se kao zasebno tržište.

 

Institucija nadležna za područje turizma: Ministarstvo kulture i turizma

Ministar: Abulfas Garayev

Adresa: U.Hajibayov street, Government House 84, AZ 1000, Baku

Tel.: (99412) 493-43-98, 493-30-02

Fax: (99412) 493-56-05

E-mail: mct@mct.gov.az

Web: www.mct.gov.az