HrvatskiPostupci predstečajne nagodbe – poziv strateškim investitorima

Temeljem Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 108/12 i 144/12  sljedeća trgovačka društva u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske (iznad 50%) iz sektora turizma podnijela su prijedlog za otvaranje postupka predstečajne nagodbe te je stanje postupka na dan 19. 3.2014. godine, kako slijedi:

 1. ZRC Lipik d.d., Lipik - obustavljen postupak predstečajne nagodbe, otvoren stečajni postupak
 2. Bizovačke toplice d.d., Bizovac - obustavljen postupak predstečajne nagodbe, otvoren stečajni postupak
 3. HTP Korčula d.d., Korčula - sklopljena predstečajna nagodba pred nadležnim Trgovačkim sudom
 4. Hoteli Podgora d.d., Podgora - sklopljena predstečajna nagodba pred nadležnim Trgovačkim sudom
 5. Hoteli Živogošće d.d., Živogošće - odbijen prijedlog za sklapanje predstečajne nagodbe pred nadležnim Trgovačkim sudom, žalbeni postupak u tijeku
 6. Hotel Medena d.d., Seget Donji - prihvaćen Plan financijskog restrukturiranja pred Nagodbenim vijećem FINA-e
 7. Vranjica Belvedere d.d., Seget Vranjica - prihvaćen Plan financijskog restrukturiranja pred Nagodbenim vijećem FINA-e
 8. Hoteli Plat d.d., Plat - sklopljena predstečajna nagodba pred nadležnim Trgovačkim sudom (bez uvođenja strateškog partnera). Napomena: Na temelju Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske, Uredbe o načinu prodaje dionica i poslovnih udjela i Odluke Upravnog vijeća Centra za restrukturiranje i prodaju, CERP je objavio javni poziv za iskazivanje interesa za kupnju dionica društva Hoteli Plat d.d. u vlasništvu Republike Hrvatske i Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje provedbom postupka javnog prikupljanja ponuda, koji je u tijeku (rok za podnošenje pisma namjere CERP-u za iskazivanje interesa je 26. ožujka 2014. do 15.00 sati)
 9. Dalma d.d., Split - prihvaćen Plan financijskog restrukturiranja pred Nagodbenim vijećem FINA-e
 10. HOC Bjelolasica d.o.o., Jasenak - obustavljen postupak predstečajne nagodbe, nadležnom Trgovačkom sudu podnesen Prijedlog za pokretanje stečajnog postupka
 11. HTP Orebić d.d., Orebić - sklopljena predstečajna nagodba pred nadležnim Trgovačkim sudom

Prijedlog za otvaranje postupka predstečajne nagodbe podnijelo je i društvo u pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske:

12. Modra Špilja d.d., Komiža - postupak predstečajne nagodbe je u tijeku, na internetskim  stranicama Društva objavljen je poziv potencijalnim strateškim investitorima za uključivanje u postupak

Sukladno odredbama članka  44. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi kojim je predviđena mogućnost aktivnog uključivanja potencijalnih investitora kao strateških partnera u provedbi mjera financijskog i operativnog restrukturiranja društava, pozivamo sve potencijalne strateške investitore da se izravno obrate upravama gore navedenih trgovačkih društava kako bi se zajednički izvidjele mogućnosti uključivanja istih u postupak predstečajne nagodbe kao strateških partnera.

Potencijalni strateški investitori imaju mogućnost aktivnog uključivanja u postupke predstečajnih nagodbi na način da zajedno s upravama društva pokušaju definirati mjere financijskog i operativnog restrukturiranja društva kao sastavnog dijela Plana financijskog i operativnog restrukturiranja o čijem prihvatu odlučuju vjerovnici.

Kalendar najava

Aktualno