HrvatskiTreći mjesečni sastanak koordinatora za savjetovanje

ZAGREB, 14.12.2012.

U organizaciji Ministarstva zdravlja i u njihovim prostorima, održan je treći sastanak koordinatora savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata.

Prisutnima je dobrodošlicu zaželjela pomoćnica ministra zdravlja Ljubica Đukanović, pohvalivši praksu redovitih sastanaka koordinatora savjetovanja i naglasivši važnost savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

Sudionike sastanka Vesna Lendić Kasalo je upoznala s dopunama Poslovnika Vlade RH, koje su usvojene na sjednici održanoj 31. listopada 2012. godine. U Poslovnik je dodana odredba po kojoj su središnja tijela državne uprave uz nacrte zakona, drugih propisa i akata dužna, prilikom upućivanja u proceduru Vlade, priložiti i odgovarajuća izvješća o provedenom savjetovanju, u skladu s posebnim propisom, odnosno Kodeksom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata.

Ovime je Vlada RH ispunila mjere na provedbu kojih se obvezala Akcijskim planom za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2012. – 2013. i Nacionalnom strategijom za stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva 2012. – 2016.

Sukladno tome koordinatori savjetovanja u svim tijelima državne uprave i Vladinim uredima dužni su pripremati i Vladi RH dostavljati izvješća o provedenom savjetovanju.

Izvješće o provedbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata u 2011. godini, predstavila je Iva Rašić, naglasivši kako ono predstavlja polazište za mjerenje napretka u praksi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji je trebao biti postignut nakon niza aktivnosti Ureda za udruge tijekom 2012. godine, a što će biti posebice vidljivo u sljedećem izvješću o provedbi Kodeksa.

Istaknuti su glavni rezultati dobiveni Izvješćem, a koji pokazuju da još uvijek postoji nerazumijevanje postupka savjetovanja u nekim tijelima državne uprave, koja najčešće ne objavljuju pristigle primjedbe zainteresirane javnosti te ne pružaju povratne informacije o razlozima prihvaćanja, odnosno neprihvaćanja primjedbi. Tijela državne uprave su, kao najčešći problem prilikom provedbe savjetovanja, navela nezainteresiranost relevantne javnosti.

Ministarstvo uprave i Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade RH istaknuti su kao primjeri dobre prakse, koji su na svojim internetskim stranicama, uz obrasce za savjetovanje i izvješća o provedenim savjetovanjima, objavili i dokumente objedinjenih primjedbi s objašnjenjima i razlozima njihova prihvaćanja odnosno neprihvaćanja. Kao dobar primjer, spomenuto je i savjetovanje o dosadašnjoj provedbi Zakona o udrugama, koje je proveo Ured za udruge.  

Naglašeno je kako je u 2012. godini provedeno ukupno 74 savjetovanja, koja su evidentirana na podstranici „Savjetovanja“ Ureda za udruge Vlade RH te već taj broj predstavlja veliki napredak u odnosu na prošlu godinu. 

Priručnik za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću predstavila je Marina Lochert i podsjetila da je nastao kao rezultat provedbe projekta tehničke pomoći IPA 2009 "Jačanje kapaciteta Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske radi izgradnje učinkovitog partnerstva s organizacijama civilnoga društva u borbi protiv korupcije". U priručnik su ugrađeni i primjeri dobre prakse i obrasci važni za provedbu postupka savjetovanja, u čemu su svoj doprinos dali i neki koordinatori savjetovanja.  Održala je i kratku prezentaciju o tome kako treba izgledati kvalitetan izvještaj o provedenom savjetovanju te što sve treba sadržavati.

Nakon rasprave, zaključeno je kako je potrebno planirati održavanje radionice oko savjetovanja o strateškim dokumentima, s obzirom da takva savjetovanja zahtijevaju veće kapacitete.  Dogovoreno je održavanje jednodnevne radionice koja bi, uz koordinatore, okupila i glasnogovornike, koordinatore za procjenu učinka propisa i voditelje pravnih službi pojedinih tijela.

Sljedeći sastanak koordinatora planiran je u Ministarstvu unutarnjih poslova.

Kalendar najava

Aktualno