HrvatskiTurističko vijeće HTZ-a: Uspješno ostvaren program rada

ZAGREB, 27.2.2013.

Na današnjoj, 12. sjednici Turističkog vijeća Hrvatske turističke zajednice, prihvaćeno je Izvješće o ostvarenom Programu rada i financijskom planu za 2012. godinu. U protekloj je godini HTZ ostvario ukupne prihode od 263.404.114 milijuna kuna, od čega se iznos od 101.598.450 kuna odnosio na sredstva od boravišne pristojbe, 57.010.713 kuna prihoda od turističke članarine, 89.000.000 kuna prihoda od Državnog proračuna, 9.081.502 kuna od ostalih prihoda, te 6.713.449 kuna prenesenih prihoda. Izvješće o ostvarenom Programu rada Hrvatske turističke zajednice za 2012. godinu predstavila je direktorica Glavnog ureda HTZ-a Meri Matešić, koja je u svom izlaganju istaknula kako je u 2012. godini Hrvatska odlično iskoristila svoje komparativne prednosti. Istaknula je kako je odrađena kvalitetna opća promidžba na nacionalnoj razini kroz online i offline kampanje, oglašavanje u promotivnim kampanjama i/ili promotivnim/prodajnim kanalima subjekata privatnog i javnog sektora, kao i kroz sveukupne promotivne i druge aktivnosti HTZ-a, sustava TZ i drugih subjekata javnog i privatnog turističkog sektora.

Direktorica Matešić je ustvrdila kako je Hrvatska turistička zajednica u 2012. godini odradila sve ključne promidžbene i tržišne aktivnosti utvrđene Programom rada za 2012. godinu te sukladno odlukama Turističkog vijeća. Pružen je znatan doprinos ukupnim rezultatima te poboljšanju imidža i položaja hrvatskog turizma na međunarodnom turističkom tržištu, a u poslovanju HTZ-a za razdoblje siječanj – prosinac 2012. godine ostvaren je pozitivan rezultat u iznosu od 31,33 milijuna kuna.

Ministar turizma i predsjednik Hrvatske turističke zajednice Veljko Ostojić istaknuo je kako je Hrvatska u 2012. godini ostvarila najbolji rezultat na Mediteranu, čemu su svakako doprinijeli Glavni ured HTZ-a i sustav turističkih zajednica.

„Upravo zahvaljujući zajedničkim pripremama javnog i privatnog sektora u svim segmentima turističke ponude, uspješnim promidžbenim i drugim tržišnim aktivnostima, ali i drugim pozitivnim čimbenicima, Hrvatska je u 2012. godini imala vrlo uspješnu turističku godinu. Realizirani zajednički programi javnog i privatnog sektora pokazali su da se mogu postići dobri rezultati“, pojasnio je ministar te istaknuo da je prioritet za 2013. godinu ostvariti turistički promet na razini prošlogodišnjeg što neće biti lako, budući da gospodarska kretanja nisu sjajna. Ministar Veljko Ostojić je ovom prilikom još jednom zahvalio svima koji su sudjelovali u pripremi i provedbi turističke sezone.

Turističko je vijeće jednoglasno usvojilo izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem HTZ-a. Hrvatska turistička zajednica u 2012. godini uspješno je realizirala programske zadatke u okvirima zadanim Programom rada te je djelovala sukladno zakonima i aktima HTZ-a te odlukama Sabora i Turističkog vijeća, koji su do tada bili doneseni, izvijestila je predsjednica Nadzornog odbora HTZ-a Ivana Kolar. Godišnja i druga financijska izvješća sastavljena su u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Hrvatske turističke zajednice i pokazuju ispravno stanje, a predviđeni Program rada je realiziran te je ostvaren najveći mogući dio planiranih aktivnosti i time je HTZ funkcionalno i na opću korist ostvarila zadaće određene Programom rada.

Prihvaćajući izvješće o naplati boravišne pristojbe, odnosno o stanju duga boravišne pristojbe, koji je na dan 31. prosinca prošle godine iznosio ukupno 27.549.744,76 kuna, od čega se 19.468.583,13 kuna odnosi na dugovanje po osnovi boravišne pristojbe za 12 mjeseci u 2012. godini, a 8.081.161,63 na dugovanja iz razdoblja prije 2012. godine, članovi Vijeća su prihvatili prijedlog predsjednika Hrvatske turističke zajednice i ministra turizma Veljka Ostojića da se utvrdi rok za jednokratnu otplatu duga na dan 31. prosinca 2012. godine te da se utvrde obročne otplate duga za ostale godine, a ukoliko se to ne bude moglo ugovoriti, pristupit će se ovršnim postupcima.

Turističko vijeće HTZ-a prihvatilo je danas i prijedlog člana Vijeća Drage Ružića o potrebi snažnije sinergije svih sudionika u turizmu po pitanju online aktivnosti slijedom čega će se pri HTZ-u osnovati posebno povjerenstvo za online marketing.

Kalendar najava

Aktualno