HrvatskiEK objavila javne konzultacije o izazovima i mogućnostima pomorskog i obalnog turizma u EU

ZAGREB, 17.7.2012.

Konzultacije imaju za cilj prikupljanje mišljenja pojedinaca i interesnih skupina o kreiranju EU aktivnosti u području pomorskog i obalnog turističkog sektora.

Europska komisija razvija elemente strategije za obalni i pomorski turizam koji se temelje na provedbi Komunikacije EK pod nazivom "Europa, turističko odredište broj 1 - novi politički okvir turizma u Europi"  iz 2010. godine, kao i na dijelu strategije o integriranoj pomorskoj politici (Komunikacija  o integriranoj pomorskoj politici Europske unije, 2007).

U kontekstu Strategije „Europa 2020“, a posebice u skladu s konceptom „Blue Growth“ (održivi razvoj oceana, mora i obala), obalni i pomorski turizam imat će važnu ulogu koja zahtijeva temeljitu analizu i uključivanje svih zainteresiranih strana.

Priznajući gospodarski potencijal održivog obalnog i pomorskog turizma u EU, kao i višestruke izazove u okviru toga sektora, Europska komisija će ove godine predstaviti Priopćenje o izazovima i mogućnostima za pomorski i obalni turizam u EU.

Konzultacije su otvorene do 6. kolovoza 2012. a svi potrebni dokumenti nalaze se na stranicama Europske komisije.

Kalendar najava

Aktualno